06.02.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Kirken

Skrevet af:
Nicolaj Wibe Nielsen

Hvad er forskellen på IM og LM?

Nu kommer jeg i en frikirke. Før kom jeg i LM, men nu er jeg blevet lidt ældre og kunne godt tænke mig at vide hvad forskellen er mellem LM, Og IM!!!!!!

Svar:

Nogle undrer sig over, at vi i DK har to store frivillige organisationer som Luthersk Missionsforening (LM) og Indre Mission (IM) indenfor folkekirken. Hvorfor slår man sig ikke sammen, når begge organisationer har samme konservative syn på bibelen og holder på kirkens gamle traditioner og værdier?

Da IM opstod, var der de første år en del intern debat om tilknytningen til folkekirken. Det endte med en klar udmelding om, at IM er en del af kirken og ønsker at være en vækkerryst i den. Den stærke tilknytning til kirken har holdt sig lige til i dag, omend altid med en kritisk røst til en del af det, der siges og gøres i kirken, ikke mindst i dag.

LM derimod (som opstod et par årtier efter IM) lagde ud med en langt mere kritisk holdning til det at være en del af kirken, og det var allerede fra starten tæt på et brud med den. Men man valgte at blive i kirken uden ellers at føle nogen særlig forpligtelse overfor den. Kirkegang var generelt sjælden blandt LM'ere de første mange år, men det har ændret sig en del i de seneste årtier. Stadig er det dog sådan, at man hellere vælger at arbejde selvstændigt, og så lade kirken "klare egne paragrafer". Derfor er der også i dag et langt stærkere ønske om at danne frimenigheder i LM, hvilket også er sket flere steder. IM har sagt nej til tiltag af den slags, selvom ønsket også har været udtrykt inden for egne rækker.

Hvad forkyndelsen angår, er man i alt væsentligt enige. Men vægten bliver dog lagt lidt forskelligt. I LM har formaningen/opmuntringen til omvendelse altid haft en fremtrædende plads, i IM har dåben spillet en central rolle. At omvende sig var - og er - at vende tilbage til sin dåbs nåde; at takke Gud for hvad han allerede har gjort. Selvom man også i LM lægger vægt på barnedåben, peges der ikke på samme måde tilbage på dåben overfor den som ønsker at vende om til Gud, men der peges først og fremmest på den fornyende modtagelse af Jesu forsoning på korset.

Endelig kan der også nævnes en række organisatoriske forskelle. F.eks. har LM et stort missionsarbejde i den 3. verden, mens IM alene arbejder indenfor landets grænser.

Dette er de væsensligste forskelle på LM og IM.


Skrevet af:
Nicolaj Wibe Nielsen

Lagt på nettet 06.02.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også