24.06.2010 12:00 Age: 14 yrs
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Hvad betyder Jesu korsfæstelse for mig?

Jeg har problemer med at forstå at "Jesus blev korsfæstet for at vi kunne miste vores synder". Jeg forstår det nemlig på den måde, at det gælder for menneskerne der levede på det tidspunkt Men jeg var jo ikke født på det tidspunkt. Så egentlig har det jo ikke været for MIN skyld (groft sagt), og det bekymrer mig en smule Jeg kan nemlig ikke finde noget om det i bibelen desværre.. Så det ville være dejligt hvis jeg kunne få oplyst hvad hele korsfæstelsen egentlig betød/betyder for mig, samt hvor i bibelen jeg kan få svar..

Svar:

Det er et spørgsmål lige ind i kristendommens hjerte, du stiller: Hvad betyder det for mennesker i 2010, at en jødisk mand blev korsfæstet i Jerusalem for næsten 2000 år siden?

For at forstå, hvad der skete, må vi tilbage til Det Gamle Testamentes lære om menneskets adskillelse fra fællesskabet med Gud, og hvordan Gud valgte selv at komme mennesket i møde for at genoprette dette fællesskab.

På Bibelens første blad fortælles om, hvordan Gud skabte mennesket i sit billede, dvs. til fællesskab med sig. Og vi læser om, hvordan Gud vandrede med Adam og Eva i Eden, og det hele var i ubrudt harmoni. Kort tid efter skete det, der i teologien kaldes syndefaldet: Eva og Adam valgte at overtræde det eneste forbud, Gud havde sat op: I må ikke spise af frugten af træet til kundskab om godt og ondt (1.Mosebog kap 2 vers 17). Bibelen forklarer, at denne overtrædelse brød det fællesskab, Gud havde med mennesker, så Gud sendte dem bort fra sit nærvær, og siden da har vi mennesker levet i adskillelse fra Gud. Alle Adam og Evas efterkommere har arvet både konsekvenserne af deres overtrædelse af Guds bud, og vi har arvet selve oprøret mod Gud.

I løbet af Mosebøgerne viser Gud, hvordan det oprør, som kaldes synd (synd er både konkrete handlinger og selve grundindstillingen over for Gud: Han skal ikke bestemme over mig!) skaber stadig mere ufred mellem mennesker og øger afstanden til Gud. Men Mosebøgerne viser også en måde at få skabt fællesskab med Gud på igen: Mennesker kan erkende og bekende deres synd og bringe et offer, så vil Gud igen komme det menneske i møde. I Hebræerbrevet i Det Nye Testamente forklarer forfatteren, hvad disse ofre betød: "I ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder; for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort." (Hebræerbrevet kap 10 vers 3-4). Ofrene i Det Gamle Testamente skulle altså først og fremmest afsløre for de ofrende, at de var syndere, der ikke af sig selv kunne have fællesskab med Gud. Men skulle også vise, at Gud selv havde planer for, hvordan dette fællesskab med ham kunne genoprettes. 

Hebræerbrevet er én lang forklaring på, hvordan Gud blev menneske i Jesus og på den måde selv valgte at blive det fuldkomne offer, der ikke bare mindede om syndens virkelighed, men faktisk fjernede synden fra mennesker.

Jeg vil især opfordre dig til at læse kapitlerne 7 til 10. De kan være noget kringlede at forstå, men find en god bibelforklaring - fx "Bibelværk for menigheden" fra Lohse.

Et andet godt bibelsted, der fortæller om, hvordan Jesus' offer på korset gælder for alle mennesker til alle tider, er: Paulus' andet brev til Korintherne kap 5 vers 21 (og versene før det): "Ham, der ikke kendte til synd, har han [Gud] gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham." Brevet er skrevet til de kristne i Korinth ca. 20 år efter, Jesus døde. Dvs. de var i virkeligheden i samme situation som os: De levede ikke samtidig med Jesus, og hvordan kunne hans død så gælde for dem?

Eller dette sted fra Paulus' brev til Romerne: "Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde." Dette brev har Paulus også skrevet et godt stykke tid efter, at Jesus var død, så vi er i samme situation som de kristne i Rom: Kristus' død på korset gælder som forsoning for os.

Svaret på dit spørgsmål er altså: Jesu død på korset er din eneste mulighed for at få fællesskab med Gud. Jesus døde som et offer, der gælder for al den synd, du har begået, og al den synd, du rummer i dig, bare fordi du er efterkommer af Adam og Eva. Men Gud valgte selv at fjerne adskillelsen mellem dig og ham ved at dø på korset.

Hvis du har lyst til selv at arbejde videre med emnet, vil jeg kraftigt anbefale bogen "Korsets mysterium" af Agne Nordlander. Den er fra 1985 og desværre udsolgt fra forlaget, men du kan sikkert finde den antikvarisk eller på biblioteket.


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 24.06.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også