05.06.2004 12:00 Age: 20 yrs
Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Hvad betyder Guds lov for jøderne?

Her kommer lige nogle spørgsmål, som jeg har gået og tumlet lidt med: Israels folk viser sin kærlighed til Gud ved at følge de 10 bud. Er det ikke en form for legalisme? Hvad er det, der helt præcist sker med dem, hvis de holder loven? Andet end fællesskab med Gud? Hvad, hvis de ikke holder den? Er de så fortabte? Gud viser også israelitterne kærlighed. Kan den ses i de ti bud? Er det ikke nærmest krav? Krav om kærlighed? Krav om kærlighed mellem mennesker? Håber ikke, det var for mange spørgsmål. Godt initiativ med denne side:)

Svar:

Spørgsmålet kan deles i to, så det først handler om Israels forhold til Gud, og dernæst om Guds forhold til Israel, og jeg vil helst svare på dem i modsat rækkefølge.

Guds kærlighed til Israel

Helt konkret spørger du, om Guds kærlighed til Israel, kan ses i de ti bud. Hvis du slår op i Luthers lille katekismus, kan det være svært at finde noget om Guds kærlighed. Begrebet de 10 bud er heller ikke et begreb, der er hentet i Bibelen. Oversætterne af Bibelen har ganske rigtig skrevet det i overskriften til 2. Mosebog kapitel. 20, men læser vi indledningen til kapitel 20, står der at Gud talte ord til Moses (“Gud talte alle disse ord” kapitel 20 vers 1). Og han starter med at sige: ”Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset” (2. Mosebog kapitel 20 vers 2). Her tror jeg, vi møder hele baggrunden for resten af indholdet på de to tavler (pagtens tavler). Gud erklærer sin kærlighed og frelse til Israel. Det er livsnødvendigt for Israel at forstå, at det begynder med Guds kærlighed, med Guds frelse. Det er i øvrigt også vigtigt for os at forstå, ellers går vi fejl af, hvem Gud er.

Efter Guds kærlighedserklæring, kommer hans vejledning til hvordan de skal leve, først i forhold til Gud, dernæst i forhold til mennesker og endelig i forhold til ,hvad der hører andre til. Jeg har svært ved ikke at tænke på et sted som 1. Koritherbrev kapitel 6 vers 20 når jeg læser om pagtens tavler. Her står der: ”For I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!”

At være i Guds plan 

Den anden del af dit spørgsmål må vi forstå ud fra dette. Israels opgave var ikke at tilfredsstille Gud, men at være i Guds plan og dermed i Guds omsorg. Nå vi kan tale om, at Gud gav Israel loven, så er der ikke alene tale om de to tavler, men om hele Guds vejledning. Vores ord ”Lov” kan være misvisende, for indholdet dækker langt mere end de 10 bud. Det er i øvrigt også sådan, at hvis du spørger en jøde, eller læser gamle jødiske skrifter, så vil du se, at der ikke er tale om 10 bud, men om 613 bud. Hvis du læser Lukasevangeliet kapitel 10, hvor Jesus møder den lovkyndige, og Jesus spørger ham efter det største bud i loven, og får svaret: “ Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.” Så er der ikke henvist til de 10 bud i 2. Mosebog kapitel. 20, men til 5. Mosebog kapitel 6 vers 5. Så “loven” forståes langt bredere end det vi kalder for de 10 bud.

Men spørgsmålet er der jo stadigvæk, hvorfor skulle Israel følge Guds vejledning?

Helt fra begyndelsen har Gud åbenbaret ,at han ønsker at frelse alle mennesker. Det er indeholdt i hans ord til Adam og Eva, om at der skal komme en der kan frelse dem. Det gentages også til Abraham i 1. Mosebog kapitel 12, hvor Gud siger til Abraham: ”I dig skal alle jordens slægter velsignes.”

Netop udvælgelsen af Abraham og senere af Isak vidner om, at Gud har besluttet, at eet bestemt folk (Israel) skal bringe dette budskab ud til alle folk. Israel har altså fået en helt konkret opgave, at være Guds vidne her på jorden. Derfor siger Gud også til Israel, at de skal være ”et kongeligt folk og et helligt præsteskab, fordi hele jorden tilhører ham (2. Mosebog kapitel 19 vers 5-6).

Så ja, du har ret i, at Israel igennem det at blive i pagten skal lære Gud at kende, og dermed også finde deres frelse i ham. Det betyder så også, at bliver de ikke i pagten, lærer de ham ikke at kende, og kan dermed heller ikke finde deres frelse i ham.

At finde sin frelse i Gud, er at tro på Jesus. Jesus sagde engang til nogle jøder: ”I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig. Og dog vil I ikke komme til mig og få liv.”  (Johannesevangeliet kapitel 5 vers 39-40). Målet med den pagt Gud gav Israel var, at de og vi skulle lære Jesus at kende og komme til tro på ham. Uanset om vi er jøder eller ej, så går vi fortabt, hvis vi går fejl af dette. Udfordringen til jøderne, som til os, er at læse skriften/Bibelen med det formå at lære Jesus at kende.


Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Lagt på nettet 05.06.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også