24.06.2004 12:00 Age: 20 yrs
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Forsøgte Jesus at skjule sin identitet?

Hvorfor omtaler Jesus sig selv som Menneskesønnen, og ikke som Guds søn?

Svar:

Jesus ville vinde tid

For det første kunne Jesus ikke bruge udtrykket "Guds Søn" om sig selv uden straks at vække sin samtids vrede i en sådan grad, at han hurtigt ville blive mødt med vold. Han bruger glosen "Sønnen", men når han omtaler sig selv på linje med Gud, kommer modstanden straks (Johannes-evangeliet kapitel 5,vers 18; kapitel 10, vers 31). Nu veg Jesus jo ikke tilbage for at give sit liv for det, han troede på, men han ønskede simpelt hen at vinde en smule tid, så han kunne nå at udrette det, han skulle, og som han så til sidst gav sit liv for. Da ypperstepræsten under ed afkrævede ham svar på, om han var Guds søn, nægtede han ikke, men bekræftede det fuldt ud.

Jesus vælger en ubrugt, men præcis titel

For det andet lå titlen "Menneskesønnen" ubrugt hen (næsten) som jomfruelig jord. Forskerne er lidt uenige om, hvorvidt man kan påvise, at titlen "Menneskesønnen" var en frelsertitel eller Messias-titel i jødedommen, før Jesus anvendte den. I bekræftende fald er der kun svage spor af noget sådant. Men glosen forekommer i Daniels bog i Det gamle Testamente, kapitel 7, vers 1-14, særlig vers 13-14, og denne glose tager Jesus i anvendelse, og efterhånden udvikler den sig i hans mund til det faste begreb Menneskesønnen. Som glosen står i Daniels bog, passer den perfekt til at udtrykke både den menneskelige og den guddommelige side af Jesu person, altså både, at han er Marias søn, og at han er Guds søn, ikke midst det sidste. For eksempel når han understreger sin guddommelige myndighed og siger : "Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden." (Markusevangeliet kapitel 2, vers 10).

Anvendelsen af denne glose i stedet for udtrykket "Guds søn" giver Jesus de tre år, han har brug for, til at oplære sine disciple og vise sin myndighed. Måske er det også grunden til, at Jesus taler om Menneskesønnen i tredje person i stedet for om sig selv som Menneskesønnen i første person.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 24.06.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også