11.03.2018 13:53 Age: 6 yrs
Category: jn-svar

Skrevet af:
Bjarne Hvid

Er det kun præster, der har ret til at bære en præstekjole?

Mit spørgsmål er, om andre end præster har lov at bære præstekjole. Jeg har set eksempler på, at nogle bruger en præstekjole som overfrakke, og et eller andet sted finder jeg det uetisk. Man sender i høj grad et forkert signal. Jeg har ikke kunnet finde svar nogen steder på nettet, så jeg håber, at I kan svare.

Svar:

Tak for dit spørgsmål.

Du har helt ret. Det virker helt forkert og tåbeligt at bruge en præstekjole som overfrakke – med mindre det er præsten selv, der er på vej hjem fra en kirkelig handling!

Præstekjolen er præstens embedsdragt og må anvendes af præster, som er ordineret i Den Danske Folkekirke. På reformationstiden var den sorte kjole med krave den almindelige borgerdragt, som også blev båret af præsten – dog med forskellige syninger der viste, hvilken stand man tilhørte. Der var altså allerede dengang en vis uniformering forbundet med dragten. Den almindelige beklædning ændrede sig efterhånden, mens den sorte kjole blev ved med at være præstedragt indtil i dag, hvor den tydeligt skiller sig ud og viser, at her kommer en præst.

Når kirken stadig bruger præstekjolen, er det for at fremhæve præstens embede og tjeneste frem for personen. Hvad det angår, står præstekjolen som embedsdragt på linje med enhver anden uniformering, som fremhæver fx soldatens eller politibetjentens funktion og tjeneste. Præstekjolen er ligefrem omfattet af straffelovens §132, som siger, at den, som bevidst på retsstridig måde benytter en dragt, som er forbeholdt en offentlig myndighed, eller en efterligning heraf, kan idømmes bødestraf! Man må nemlig ikke give indtryk af at besidde et embede, som man ikke har. Jeg er dog ikke bekendt med, at denne paragraf har været brugt i praksis i forhold til misbrug af præstekjolen.

Præstekjolen er den enkelte præsts embedsklædning, men desuden er der efterhånden flere og flere kirker, som anskaffer sig messetøj i de forskellige liturgiske farver. Det ser festligt ud, men der ligger mere i det. Disse messehageler tilhører ikke præsten, men menigheden. Ved at bære menighedens messehagel foran alteret skjules præstens person yderligere - nu er embedsindehaveren menighedens repræsentant, der forretter altertjenesten på vegne af menigheden.

Præstekjolen er altså ikke i sig selv en hellig ting, men netop fordi den uniformerer det kirkelige embede, kan et misbrug sagtens virke stødende. Derfor må den kun bruges af dem, som den er beregnet til, og den skal bæres med den respekt, man skylder embedet, kirken og den kristne tro.


Skrevet af:
Bjarne Hvid

Lagt på nettet 11.03.2018

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også