08.09.2004 12:00 Age: 20 yrs
Forfatterprofil

Er der svar på alle angreb mod Bibelen?

Jeg har lige haft religion og fået sat spørgsmål ved en masse ting. Vi snakkede om evangelierne og deres troværdighed og der blev sagt, at Markus blev skrevet først -fint nok. De eneste evangelister, der bliver nævnt som øjenvidner i Biblen, er Johannes og Matthæus, men deres evangelier blev først skrevet senere. Hvordan kan det passe tidsmæssig sammen?? Samtidig sagde hun, at man ikke anser Johannes evangeliet for særlig troværdigt, da hans evangelie skiller sig meget ud og fremstiller Jesu tale på en hel anden måde, så de "fine ord" nok bare er noget, han selv har fundet på...!! Jeg vil så gerne kunne sige noget imod, når vores lærer rakker ned på Biblen, men ved desværre ikke nok til at kunne forsvare det. Kan I hjælpe mig?

Svar:

Der bliver sat spørgsmåls tegn ved alt, også ved alt i Bibelen, og det skal vi ikke lade os skræmme af – tværtimod, tag det som en udfordring, som du også gør i dette tilfælde. Det kan føre til, at du også prøver at læse Bibelen med en anden nysgerrighed og interesse end du er vant til.

Søg viden

Der findes flere artikler her på JesusNet, som netop handler om evangeliernes tilblivelse, og historiske troværdighed. Jeg vil opfordre dig til at læse nogle af de artikler (jeg giver dig links til nogen nedenfor) – jeg er sikker på, at større viden kan give dig større selvtillid og frimodighed i religionsundervisningen. Der er heller intet i vejen for at sige, at sådan har du aldrig hørt f.eks. Johannes evangeliet mistænkeliggjort. Det virker forvirrende på dig og det vil du undersøge nærmere. Det kunne være, at det også ville få andre af dine medstuderende til at stille spørgsmålstegn og ikke drage konklusioner for hurtigt på baggrund af undervisningen.

Dit eget vidnesbyrd

Jeg har også lyst til at sige til dig, at du ikke skal udnævne dig selv til at skulle nedlægge al skepsis eller afvise alle angreb mod Bibel og kristendom. Så ender faget religion og din skolegang med at blive en meget tung byrde. Hvis din lærer og dine medstuderende hører, at du ud fra din egen erfaring af Gud og den guddommelig virkelighed finder Bibelen troværdig og din tro styrket, så kan det anspore til megen nysgerrighed og mange samtaler. På den måde kan du nemt være et vidnesbyrd med den tro du har, og den viden/eller mangel på viden du har.

De fire evangelister

Med hensyn til de helt konkrete spørgsmål, angående de 4 evangelier, så kommer jeg her med nogle enkelte kommentarer, men jeg opfordrer dig som sagt til at tage studierne op selv. I dag er man stort set enige med kirkehistorikerne fra det andet århundrede, at evangelierne er skrevet ca. fra år 65 til år 80. Faktisk er forfatterne anonyme, men man har tidligt navngivet dem efter dem man anså for at være forfattere.

Man regner det for sandsynligt at Markusevangeliet er ældst, og er nedskrevet på et tidspunkt i 60´erne, altså ca 30 år efter Jesus død og opstandelse. Markus var en nær ven af både Peter og Paulus, og selvom han uden tvivl har haft flere kilder er der ikke grund til at tro andet, end at netop Peter har været hans hovedkilde – en af de disciple der var tættest på Jesus.

Mattæusevangeliet er lidt yngre end Markus, og man ved ikke helt hvem han var. Han har haft kontakt med øjenvidner, men om hans selv var et øjenvidne er usikkert. Op gennem kirkehistorien har der været tradition for at anse Mattæus for tolderen Mattæus også kaldet Levi, og dermed øjenvidne. Nyere forskning sætter spørgsmålstegn ved det af flere grunde, så i dag er der sået en vis tvivl om hvem forfatteren Mattæus var. Man kan høre at Matthæus skriver til jøder, og ønsker at de skal se Jesus, som den Messias Skrifterne (Det Gamle Testamente) profeterede om.

Lukasevangeliet er sandsynligvis skrevet omkring år 80 og er tydeligvis skrevet til ikke-jøder der havde omvendt sig til kristendommen. Lukas er ikke selv en af Jesu oprindelige disciple, men han siger i sin indledning at han har kendskab til disse beretninger fra disciplene – altså igen research gjort blandt øjenvidner. Det er Lukas der også er forfatter til Apostlenes Gerninger.

Johannesevangeliet er det yngste, og det mest mystiske. Man er ret overbevist om at fortatteren er Jesu meget nære discipel – omtalt som ”den Jesus elskede” og som ”Jesu yndlingsdiscipel". Hans evangelium skiller sig meget ud fra de andre evangelier, er mere filosofisk og poetisk i sit udtryk. Men det er ubestridt den samme Jesus de taler om og alle fire evangelister skriver om Jesus for at deres læsere må tro, at han er den levende Guds søn.

Her er links til artikler du kan have udbytte af:

Kan vi stole på evangelierne?

Hvordan blev Nytestamente til?

Hvad beviser at Jesus har eksisteret ?

Hvad kan Bibelen bruges til?

Jeg ønsker dig stor frimodighed og god læselyst.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 08.09.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også