10.01.2006 12:00 Age: 18 yrs
Forfatterprofil

Er der senere tilføjelser til NT?

Jeg er begyndt på Teologi studiet ved Kbh's universitet for 5 måneder siden og har der fået undervisning i Bibelkundskab, og har i den forbindelse et spørgsmål: Flere steder i evangelierne står der som kommentar 'stykket findes ikke i de ældste håndskrifter' som det f.eks. er tilfældet med Johannes evangeliet kapitel 8,1-11. Mine lærere forklarede det med, at de senere forfattere/skrivere tilføjede disse dele for at forklare bestemte ting, men som jeg ser det, er det begivenheder der virkelig har fundet sted, og ting Jesus virkelig har sagt/gjort. Hvad er så den kristne forklaring på at disse 'manglende dele' er opstået? For jeg støtter ikke den forklaring at forfatterne selv har fundet på dem, for så er Gud sat ude af spil, og det er for mig at se temmelig ukorrekt. Men hvad er så forklaringen? Et andet eksempel er Markusevangeliet kapitel 16 vers 9-20.

Svar:

Jeg vil først kommentere dit ene eksempel fra Johannesevangeliet kapitel 8 vers 1-11. Det er således at hele afsnittet kap.7 v.53 – til kap. 8 v.11 ikke findes i de ældste og bedste håndskrifter. En del håndskrifter placerer afsnittet efter kap 7 v.52, men der er andre håndskrifter, der placerer det anderledes. Det er ganske rigtigt sandsynligt, at det nævnte afsnit ikke er en del af det oprindelige evangelium, men er en senere tilføjelse bl. a. fordi sprog og stil afviger noget fra det, vi ellers kender fra Johannes-evangeliet. Men dette forhindrer ikke, at det nævnte afsnit er en pålidelig fortælling – hvis det ikke var tilfældet, ville beretningen slet ikke være kommet med i Ny Testamente! Men selvom vi ikke har forudsætningen for at gennemskue baggrunden for at denne beretning er tilføjet senere, har vi heller ikke belæg for deraf at konkludere, at så er beretningen upålidelig.

Nogen nærmere forklaring findes nok ikke!

Hvad angår Markus evangeliet kapitel 16 vers 9-20, så er det en kendsgerning, at nogle af de ældste manuskripter udelader disse vers. Det er interessant, at der er en anden afslutning i enkelte Markus-manuskripter, som er citeret i noterne til v 9 i den danske oversættelse! Se Ekskurs: Markus-evangeliets afslutning i Credo kommentaren til Markus evangeliet ved Torben Kjær (Kbh. 1991)– han slutter med at skrive: ”Om Markus aldrig blev færdig, eller om den ægte afslutning er gået tabt, står hen i det uvisse”.

Skrifter og samling indblæst af Gud

Jeg har den enfoldige tanke, at når vi sidder med Bibelen, så er det ikke blot sådan, at ”ethvert skrift er indblæst af Gud” ( 2. Timotheus brev kapitel 3,16) men selve samlingen – kanoniseringen af NT er ”indblæst af Gud” altså inspireret af Helligånden. Men det betyder jo ikke, at vi kan forklare eller får forklaring på alt. Men det er en overbevisning, der giver tillid til skriften. Jeg vil anbefale dig at læse mere om Bibelens inspiration og om kanonspørgsmålet. Læs f. eks. "Ditt ord er sanning" fra Stiftelsen Biblicum, Uppsala 1971.

Læs og studér

Der er også enkelte artikler her må JesusNet, som behandler emnet om, hvordan Ny Testamente er samlet. Der vil altid være forhold i Bibelen, som nogen vil udlægge som svaghedspunkter eller tolke som usandsynlige. Men sådan vil det være med en samling historisk kildemateriale af meget forskellig karakter og en tilblivelses-historie der samlet rækker over mere end 1000 år. Bibelen er netop sådan en samling og ikke en fabrikeret eller konstrueret fortælling.

Læs mere om Bibelen - det vil være en god ballast i dit studie.

Hvad kan Bibelen bruges til?

Guds bog.

At læse og forstå Bibelen.

Hvordan blev Ny Testamente til?


Forfatterprofil

Lagt på nettet 10.01.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også