08.08.2005 12:00 Age: 19 yrs
Category: rel-advent

Skrevet af:
Sten Nielsen

Bliver vi dømt på vore gerninger ?

 I mange af svarene her på siden, er det tydeligt, at det at tro, er væsentligt for at blive frelst. Det er ikke nok at være et godt menneske, for har det ikke fundet Kristus i sit liv, har det ikke fundet/fået frelsen. Men i Matthæus-evangeliet kapitel 25 vers 31 skiller Kristus de gode fra de onde, og hvis de havde haft kendskab til Kristus, ville de have tænkt over deres gode/onde gerninger. Men det har de tilsyneladende ikke. Det kommer tilsyneladende helt bag på dem at de er frelst/fortabt. Der er ikke tale om mennesker som får tilgivelse, men om mennesker der på et eller andet plan har udøvet èn eller flere kærlighedsgerninger. Gerninger så små så selv et barn kan gøre det. På dette grundlag er de frelst. Der kan naturligvis være tale om mennesker fra før Kristus og som derfor aldrig har hørt om ham, men hvad mener I?

Svar:

Mattæus kapitel 25, vers 31–46 omhandler ganske rigtigt verdensdommen, som skal indtræffe, når Jesus kommer igen. Da tror vi, at alle mennesker skal gå frem for hans trone for at dømmes til en evighed i hans herlighed eller borte fra hans herlighed. Det er også rigtigt, at det i denne fremstilling i Matthæus 25 kan se ud som om mennesket frelses i kraft af gode gerninger. Vi må dog holde fast i, at det igen og igen slåes fast i Bibelen, at det ER ved tro, at vi frelses og ikke gennem vores gerninger. Hvordan skal vi så forstå dette billede af verdensdommen?

Troen gør retfærdig

Bibelens budskab er, at et menneske gøres retfærdigt ved troen, som det f.eks. står i Romerbrevet kap. 5 vers 1. Her står, at vi ”er blevet gjort retfærdige af tro” og derfor har fred med Gud. Det betyder, at mennesker har fået tilgivelse for de synder, de har bekendt, og det spiller en afgørende forskel på dommens dag. Det, at den troende er blevet retfærdiggjort foregriber sådan set den dom, der er tale om i Matthæus evangeliet. 25, 31-46.

Troen erklærer retfærdig

Det at være blevet gjort retfærdig (retfærdiggørelsen) er ikke er noget et menneske gør sig fortjent til. Men i kraft af troen på Jesus Kristus erklæres mennesket retfærdigt overfor Gud. Det er det, der er den røde tråd gennem Bibelens budskab om frelsen.

Troen tilregner os retfærdighed

Derfor må vi også i vores tro have tillid til, at den dag Jesus kommer igen for at dømme verden, bliver vi i troen tilregnet retfærdighed, sådan at Jesu gode gerninger og hans fuldkomne lydighed og kærlighed tilregnes os. Det bliver derved Jesu gerninger, der tæller for os på dommens dag. (ikke vore egne gode gerninger og forsøg på det).

Troens gerninger – Kristi gerninger

Når Mattæus kapitel 25 vers 31-46 taler om dom efter gerninger, som ingen mener at kende til, er der tale om de gerninger, som Jesus gør gennem mennesker, der tror på ham. Vi kalder det også for troens frugter, og dem er vi ikke nødvendigvis altid selv klar over. Der findes også gerninger, der er skabt af, at vi lever med Jesus som forbillede og lærer at elske med samme kærlighed som han. Det bliver ikke fuldkomment, men det er stadig et tegn på, at troen skaber plads for at Jesus kan handle igennem os. Derfor kan vi også sige, at som andre mennesker forholder sig til os som kristne, forholder de sig også til Kristus selv. På den måde er der lighed mellem Kristus og den troende (og hans menighed, kirken).

Vores retfærdighed

Når vi som kristne med sindsro kan se dommen i møde, skyldes det altså ikke, at vi er overbeviste om egen fortræffelighed i den sammenhæng men derimod, at vi stoler fuldt og fast på, at Kristi retfærdighed er vores retfærdighed, og at vi for hans skyld må gå ind til herligheden i Guds evige rige.


Skrevet af:
Sten Nielsen

Lagt på nettet 08.08.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også