17.06.2009 12:00 Age: 11 yrs

Skrevet af:
Morten Terp Randrup

Tror vi på den samme Gud?

Der er i dag stor interesse for at diskutere forholdet mellem kristendom og islam, og meget af denne diskussion udspiller sig under ovenstående overskrift. I kraft af den iver, der lægges for dagen i denne diskussion, er det tydeligt, at folk her mener, at de har fat i et meget vigtigt spørgsmål.

Guds navn

For mig at se giver spørgsmålet dog ikke mening, da den kristne tro ikke umiddelbart kan sammenlignes med enhver anden form for tro. Hvad ville der ske, hvis vi spurgte, om kristne tror på den samme Gud?

Ja, hvis det kom an på hvert vores lille og begrænsede billede af Gud, så kunne forskellene snart blive så store, at det blev svært at fastholde, at det er den samme Gud, vi tror på.

Helligånden skaber troen

Heldigvis er vi ikke overladt til os selv og vores egne forsøg på at gribe den korrekte forståelse af Gud, for ifølge Bibelen er det Helligånden, der skaber troen, og alle, der har fået del i Helligånden, har dermed fået del i troen på den samme Gud.

Men tro uden Helligånd er kun menneskelige og ufuldkomne forsøg på at gøre sig forestillinger om det ubegribelige, og disse forestillinger vil fra person til person være lige så forskellige, som vi mennesker er forskellige, og det uanset hvilket navn, vi giver forestillingerne.

Mere frugtbart

Så i stedet for at bruge mere tid på diskussionen om det er den samme Gud, synes jeg, det ville være langt mere frugtbart at tage udgangspunkt i fakta, og fakta er, at forskellene i tro blandt indvandrere fra muslimske lande er lige så stor som forskellene i tro blandt folkekirkens medlemmer i Danmark.

Derfor får vi aldrig en færdig opskrift på, hvordan vi skal forholde os til alle muslimer. I stedet må vi lade hvert enkelt menneske fortælle sin egen historie, og så i øvrigt møde den enkelte med respekt og kærlighed som skabt i Guds billede og omfattet af hans kærlighed.


Skrevet af:
Morten Terp Randrup

Lagt på nettet 17.06.2009

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også