09.07.2017 13:57 Age: 7 yrs
Andreas Vilrik Bruun

Skrevet af:
Andreas Vilrik Bruun

Hvad er sandhed?

Jeg har min sandhed, du har din sandhed. Men hvad nu, hvis der rent faktisk er en absolut sandhed? 


Livet kan forstås på to måder. På den ene side har jeg min sandhed; i og for sig kan jeg være ret ligeglad med, hvad andre mener er sandt. Der er nemlig ingen absolut sandhed. Sådan får vi det i hvert fald altid at vide.

Den anden måde at forstå livet på går ud fra, at der er en absolut sandhed. Jesus siger: ”I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie,” Johannesevangeliet 8,32. Men hvad er sandhed?

Spørgsmålet er nærmere, hvem sandheden er. Jesus siger om sig selv at han er sandheden. Johannesevangeliet 14,6.

Hvad vil det så sige at lære sandheden at kende? Hvem kender vi, når vi kender sandheden? Vi kender Jesus og gennem ham lærer vi Gud at kende. At lære Gud at kende vil sige at tro på ham og på Jesus – at Jesus virkelig er sandheden. At det, han siger om sig selv, er sandt.

I oprør

Sandheden skal gøre jer frie, siger Jesus. Et liv med Jesus er et helt liv i frihed. Udfordringen er, at det ikke handler om os selv. Det handler om ham. Hvorfor? Fordi han har gjort os frie, hvis vi vil lade ham gøre det. Men fri fra hvad? Fri fra det, som Bibelen kalder synd. Synd kan bedst beskrives som oprør mod Gud. Gud skabte os til at være i fællesskab med sig selv. Vores forfædre Adam og Eva stolede ikke på Guds ord til dem og gjorde oprør mod ham. Siden da har mennesket som udgangspunkt været i oprør mod Gud.

I gamle dage kunne man blive dræbt for højforræderi mod kongen, og vi begik højforræderi mod Gud. Men Gud elskede os, så han ville gå i døden for os, for at vi skal leve med ham

Jesus siger videre i samme tekst: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie,” Johannesevangeliet 8,36. Hvordan gjorde han os virkelig frie? Ved at han døde for os. Hans død gav os livet. Det liv kan blive dit, hvis du vil tage imod det.


Andreas Vilrik Bruun

Skrevet af:
Andreas Vilrik Bruun

Lagt på nettet 09.07.2017

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også