04.05.2023 23:15 Age: 1 year
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Gud holder altid åbent

Store bededag har været vældig omdiskuteret, siden regeringen besluttede at afskaffe den 

Person i bøn

Foto: Peter Law fra Pixabay

Jeg skal ikke kommentere på beslutningen om at afskaffe store bededag eller de begrundelser, der blev givet. Men jeg vil se lidt på fænomenet ”Bededag”.

365 bededage

Gud siger til os, at vi må snakke med ham (altså bede) hvert eneste minut hele døgnet og i alle vores livs dage. Der er ingen lukketider, så man skal skynde sig, mens der er åbent. Gud holder altid åbent. Derfor kan der alligevel være god mening i nogle faste vaner, ligesom regelmæssige måltider siges at være sunde. Og når man gerne vil bede sammen med andre, er det også praktisk med faste tidspunkter at mødes på.

Op gennem historien fik vi danskere mange bededage, hvor man som folk og kirke samledes for at bede for et eller andet konkret. Med tiden blev det til lidt at en vildtvokset skov, og man afskaffede alle de ”små” bededage og samlede det til én stor bededag. Denne dag var der gudstjeneste med bøn på programmet.

Nu er store bededag så fortid, ligesom alle de små bededage længe har været det. Men det gælder stadigvæk, at vi altid – som enkeltperson og i fællesskab – kan bede til Gud.

B og C

Jeg har en gammel t-shirt med motivet: ”B så får du C”. Det skal forstås: ”Bed til Gud, så skal du se, hvad han svarer på din bøn”. Og der ligger vel også i det: hvis du ikke beder, så kommer du heller ikke til at se Guds svar.

Lad os fastholde bønnen alle 356 dage om året! Jesus opfordrede meget til bøn. Både ved at tale om det, og ved selv at bruge meget tid på at bede. Han viste os også, at vi må bede om hvad som helst – men at Gud kun giver os det, han kan se er det bedste for os. Selv Jesus måtte bede: ”Far, jeg vil gerne sådan og sådan, men din vilje ske”. Det lærte han os også at bede i Fadervor: ”Ske din vilje” beder vi til Gud. For det er altid det bedste.

Måske skulle jeg få lave en T-shirt med: ”Gud holder A os, så lad os B, så får vi C!” Eller: ”I dag er en ny bededag”. Find selv bedre forslag.

Glædelig store bededag!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 04.05.2023

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også