18.01.2017 09:41 Alder: 4 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Luther lagkage

Man siger ofte: ”Det her er ikke lutter lagkage.” Her i 2017 fejrer store dele af verden, at det er 500 år siden, Martin Luther begyndte reformationen. 


Foto: Getty Images/iStockphoto

Fokus i reformationen var supergodt og værd af fejre i dag, men var alt lutter lagkage?

Stort jubilæum

500 års jubilæet for reformationen fejres med en ny Playmobil-figur, en ny lagkage, nye øl, nye pilgrimsvandringer og naturligvis nye bøger og videoer og meget andet. Samtidig siger undersøgelser, at mange danskere stort set ikke ved, hvad reformationen gik ud på, eller hvordan den præger det danske samfund i dag.

Det vil kræve en ret stor bog, hvis man på forsvarlig vis skulle beskrive reformationen og dens konsekvenser. Men hvis man nu skal finde nogle få stikord, der er til at forholde sig til for alle? Disse kan udformes på mange måder, men her kommer min helt private og meget ufuldkomne liste.

Kristendommens budskab skal være forståeligt

Før reformationen kunne de fleste danskere ikke forstå ret meget af, hvad der foregik i kirken, hvor sproget var latin. Luther indførte Bibeloversættelser og prædikener på nationalsproget, så kirkegængerne kunne forstå det.

Bibelen er fundamentet

Også før reformationen var Bibelen en vigtig kilde til viden om Gud. Men kirkeledelsens udtalelser havde med tiden fået lige så meget autoritet som Bibelen. Kirkeledelsen havde altid ret og kunne derfor ikke modsiges. Reformationen genindførte, at kristendommens fundament kun er i Bibelen og ikke i menneskers forskellige tilføjelser.

Jesus er centrum 

Luther genopdagede, at Bibelen har Jesus i centrum. At vi frelses alene ved i dåb og tro at sige ja tak til den gave, Jesus har købt til os. Vi skal ikke prøve at ”købe” Gud til at frelse os og elske os. Han elsker os ubetinget, og frelsen skyldes alene Jesus. Når vi så har modtaget gaven, ønsker vi naturligvis at glæde Gud ved at satse på at leve godt og kærligt. Men vi skal ikke gøre det for at købe os til noget.

Magt bør opdeles 

Luther mente, at der burde være en opdeling af magten i et land. Han delte det op i to såkaldte regimenter: Det verdslige regimente og Det åndelige regimente (regimente betyder ledelse). Det verdslige regimente er det, vi kender som staten. Dette regimente ledes af de almindelige magtfaktorer. Det åndelige regimente er det, vi kender som kirken. Dette regimente skal ikke sidde på en masse politisk og økonomisk magt, men alene øve indflydelse gennem åndelige midler, f.eks. forkyndelse og kærlighedsgerninger.

Ikke lutter lagkage

Jeg synes, at disse stikord bestemt er værd at fejre med lagkage! Samtidig er det vigtigt at huske, at Luther selv var meget bevidst om sin fejlbarlighed. Han fremhævede tydeligt, at når man opdagede noget i hans lære, som ikke stemte med Bibelen, så har Bibelen ret.

Og mange ting i kirken kunne man slet ikke finde en bestemt bibelsk form på, men måtte give frihed til at udforme dem, som man ville. Også her havde Luther ret. Der er teologiske vinkler i Luthers forkyndelse, som vi i dag må korrigere ud fra Bibelen – f.eks. hans forhold til jøderne. Og de klassiske måder at have præstedragt, gudstjeneste og salmer på i 1500-tallet er naturligvis ikke hellige og kan ændres til enhver tid.

Så: Reformationen er absolut meget lagkage – men ikke lutter lagkage.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 18.01.2017

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også