25.02.2009 12:00 Alder: 13 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

For indimellem kommer fasten

Den første onsdag efter Fastelavn kaldes traditionelt Askeonsdag og markerer indledningen på fasten, som varer i 40 dage indtil Påskesøndag. De færreste mennesker i det moderne Danmark faster - men måske var det en tradition, vi skulle gøre lidt mere ud af?

Askeonsag

"Aschermittwoch" af Carl Spitzweg. Detalje. Klik for stort billede.

Lad os lige gøre det med Askeonsdag færdig: Dagen er ikke længere officiel helligdag i Danmark, og der findes kun ganske få folkekirkemenigheder, hvor der er askeonsdagsmesse. Dagen har fået sit navn efter gudstjenestens højdepunkt, hvor præsten ved alteret tegner et korstegn i panden på gudstjenestens deltagere med asken fra det foregående års afbrændte "palmegrene" fra Palmesøndag (herhjemme har man vist mest brugt grene fra buskbom). Asken er et symbol på menneskets forgængelighed og skal mane til omvendelse; Gud skabte os af støv og uden Ham er vi intet andet end støv.

Og så til det med fasten. Faste handler ikke (nødvendigvis) om at sulte. Tværtimod. Faste handler faktisk om at spise, selv om man egentlig ikke føler sig sulten; eller i al fald at opdage et behov, man har glemt, ved at undertrykke et andet behov.

Advarsel

Inden jeg skriver mere om det: Lad være med at holde op med at spise! Du kan evt. faste fra slik, kød eller koffein i fastetiden (eller bare noget af den). At være kristen handler meget om at ligne Jesus, men det betyder ikke, at vi skal lade være med at indtage føde i 40 dage, ligesom Jesus gjorde. Jeg ved ikke, hvordan Han bar sig ad - men jeg ved heller ikke, hvordan Han bar sig ad med at gå på vandet, så det forsøger jeg heller ikke. Faste handler ikke om, hvad vi spiser - det handler om, hvad vi bruger vores tid på. En faste fra Facebook, fjernsynet eller romaner kan være lige så god og givende som en faste fra mad.

Tid til refleksion

Faste er, at man ved at give afkald på andre ting, får skabt plads i sin hverdag til at bede til Gud, reflektere og læse i Bibelen. Hvis du ikke skal bruge tre timer om dagen på Facebook eller andre ting, så bliver der tid til aktiviteter, der er lige så livsnødvendige som jordisk føde, men som vi ofte skubber meget langt ned på vores todo-liste, fordi det at læse i Bibelen og bruge tid sammen med Gud ikke er nogen naturlig drift.

Det vigtigste behov

Misforstå mig ret: Faste er ikke nødvendigvis, at du beder en bøn eller lærer et vers fra Bibelen udenad hver gang du ville have spist et bolsje eller skrevet en ny statusopdatering på Facebook. Men når du får lyst til et bolsje (eller hvad du nu faster fra), så bliver din tanke og fokus igen sporet ind på, hvorfor du faster. At faste hjælper din bevidsthed til igen og igen at huske på, at du i en periode har forpligtet dig selv på at være opmærksom på et andet livsvigtigt behov, som du til daglig måske har lidt for let ved at glemme.

"Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund." Matthæusevangeliet 4,4

 

Læs mere om faste

 

 


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 25.02.2009

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også