29.01.2001 12:00 Alder: 23 yrs

Skrevet af:
Walter Wangerin

Guds kirke bliver til

Da skete der noget højst forbavsende, som aldrig var set før: På hovedet af hver enkelt af Jesu disciple viste der sig en flamme af form som en tunge. Samtidig blev alle de tilstedeværende fyldt af Helligånden og begyndte at prædike. De gik ud og begyndte alle sammen at fortælle om Guds mægtige gerninger. 


Ildtunge - lille

Lige meget hvor de boede, følte fromme jøder sig kaldet til at rejse til den hellige by Jerusalem mindst én gang i deres liv for der at fejre én af de store højtider og ofre i templet. En af de højtider, hvor jøder fra hele verden valfartede til Jerusalem, var pinsen, som altid faldt halvtreds dage efter påsken. Ved denne fest blev brød bagt med gær og det første korn fra årets hvedehøst ofret til Gud Herren i templet. Da Jesu tilhængere samlede sig i Jerusalem selve pinsemorgen, var byen derfor helt fuld af mennesker. Alle verdens folkeslag var repræsenteret i byen, og tusindvis af mennesker blev vidner til, hvordan Gud grundlagde sin kirke.

Det skete på følgende måde: Pludselig, uden varsel, kom der en vældig lyd fra himlen. Lyden susede gennem gaderne og hvirvlede ind i huset, hvor apostlene sad. Det var en meget voldsom lyd, som fra en hylende orkan, og den fyldte hele huset. Da skete der noget højst forbavsende, som aldrig var set før: På hovedet af hver enkelt af Jesu disciple viste der sig en flamme af form som en tunge. Samtidig blev alle de tilstedeværende fyldt af Helligånden og begyndte at prædike. De gik ud og begyndte alle sammen at fortælle om Guds mægtige gerninger. Snart havde der samlet sig et stort opløb foran huset.

Alle mennesker var forbavsede, for de troende, som var blevet fyldt af Helligånden, talte om Gud på alle de sprog, der fandtes i verden! Ånden satte dem i stand til at tale således, at enhver – hvor i verden han eller hun så end kom fra – kunne forstå, hvad de sagde. Nogle af tilhørerne mente, at disciplene måske var fulde, men det fik Peter hurtigt afvist. Derpå prædikede han modigt for hele folkemængden, at den Jesus, som de havde fået korsfæstet, og som Gud nu havde ladet opstå fra de døde – den Jesus var Messias, som jøderne havde ventet på. »Omvend jer derfor, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I også få Helligånden som gave.«

Takket være Peter og de andre og deres prædiken kom hele tre tusind mennesker den dag til tro på Jesus, blev døbt i Jesu navn og var fra da af med i Guds nye kirke.


Skrevet af:
Walter Wangerin

Lagt på nettet 29.01.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også