14.05.2008 12:00 Alder: 13 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Jeg er karismatiker!

Man hører ofte om en politiker eller forretningsmand at vedkommende har "karisma" - altså en stærk udstråling, der skaber lederstatus om vedkommende.

En karismatiker af Guds nåde

Ordet går egentlig tilbage til Bibelen, til Det Nye Testamente, hvor "karisma" betyder de gaver, Gud giver os af sin nåde. I Det Nye Testamente bruges ordet primært om nådegaverne: den udrustning Guds Hellige Ånd giver os til at stå i tjeneste for Gud med. Så en "karismatiker" må være en kristen, der bevidst tager imod nådegaverne og bruger dem i hverdagen. I den forstand vil jeg rigtig gerne være karismatiker.

To-sidet virkelighed

Jeg tror på at virkeligheden har to sider. På den ene side er der alt det, vi kan tage og føle på. Her kan jeg se og bruge naturlige evner i min tjeneste: min fornuft, min krop, mine følelser, min uddannelse, mine evner osv. På den anden side er der den åndelige dimension. Her hjælper alt det andet ikke rigtig. Jeg kan - også i en tjeneste for Gud - virke rigtig effektiv med alle mine evner og min flid og mit potentiale. Men det flytter ikke rigtig noget åndeligt set - hvis ikke Guds Hellige Ånd får en finger med i spillet. Så han må give mig nådegave til den tjeneste, jeg står i. Det gør umiddelbart måske ingen synlig forskel. Om jeg er leder i menneskelige evner med eller uden Helligåndens nådegave kan være svært at se. Men i den åndelige dimension kan man se en kæmpe forskel.

Jeg vil rigtig gerne være karismatiker. Det betyder også at jeg véd at bøn om Guds kraft er den vigtigste del af arbejdet. Her har jeg stadig mulighed for at blive bedre i praksis

Synlig åndelighed

Nogle enkelte af de mange nådegaver virker lidt mere synlige. Ofte kan man godt se forskel på en børneklubmedarbejder der arbejder i egen kraft og én der har nådegaven med. Men helt tydeligt er det sjældent. Mens fx den form for tungetale, vi hører om på den første Pinsedag, da er ret nem at spotte: de første kristne kunne pludselig fortælle om Jesus på arabisk og persisk og andre sprog, de ellers ikke kunne! Peters pinseprædiken sker i profetisk kraft - den lød som så mange andre prædikener senere hen. Men måske kunne man alligevel klart se den profetiske gave i det at 3.000 fik ændret deres liv gennem den prædiken!

Nogle kirkesamfund er lidt tilbageholdende med de mest synlige nådegaver. Andre er især begejstret for netop disse.

Personligt vil jeg gerne være karismatiker på den måde, at jeg forholder mig ens til alle typer nådegaver - for det gør Det Nye Testamente og det gjorde de første kristne.

Jeg vil ønske en velsignet Pinsedag hver dag til alle os karismatikere!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 14.05.2008

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også