01.09.2000 12:00 Alder: 24 yrs
Kategori: Jesus, Bibelen, Menneskelivet
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Skrevet af:
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Tillader Jesus skilsmisse?

Bibelen siger, at hvad Gud har sammenføjet må mennesker ikke adskille, men hvad med den situation hvor et ægteskab af forskellige grunde, reelt er gået i stykker. F.eks. p.g.a. den ene parts svære sygdom eller ulykke. Der kan være skabt så voldsomme afstande, at ægteskabet mere er en slagmark end et fællesskab, det eneste man er fælles om er at være uenige.

Svar:

Ja, du har ret i, at Bibelen tænker meget højt om ægteskabet, nemlig som noget Gud har indstiftet og sammenføjet, og som Han derfor også knytter sin velsignelse til. Han har tænkt, at ægteskabet skulle være et værn om kærligheden mellem en kvinde og en mand. Derfor er det heller ikke noget Gud vil, når et ægteskab går i stykker, men alligevel forudsætter Bibelen faktisk, at et ægteskab kan opløses.

Skilsmisse er en nødordning

Begrundelsen giver Jesus i Mattæusevangeliet kapitel 19, vers 8: Det er på grund af menneskets hårdhjertethed at Moses i sin tid gjorde det muligt at opløse et ægteskab. Det var ikke sådan fra begyndelsen, fra verdens skabelse, men syndefaldet har lavet meget om ved det oprindelige. Skilsmisse er en nødordning på grund af synden. Altså fordi vi synder mod hinanden.

Utroskab

Og Jesus siger også hvad det er for en synd, der gør det muligt at blive skilt, nemlig utugt - altså utroskab, ægteskabsbrud. Og her er det rimeligt også at forstå utroskab som mere end seksuel utroskab. Der hvor den ene part krænker og ødelægger den anden fysisk eller psykisk og nedgør det ægteskab de to har indgået, der hvor der ikke er vilje til forsoning, der er man ikke længere tro mod den anden, men utro.

Når skilsmisse bliver et mindre onde end fortsat ægteskab

Det vil til hver en tid være i god overensstemmelse med det bibelske budskab at kæmpe for at bevare sit ægteskab som et fællesskab. Men når det ender med at blive en slagmark, som du siger, ja, så kan det netop være at her bliver parterne krænket så dybt, at skilsmisse er den eneste udvej. Man kan sige det på den måde, at når skilsmisse tillades, er det fordi den er et mindre onde i forhold til den skade som opstår ved at de to fortsat lever sammen.

Skilsmisse gør ondt

Bibelen tillader skilsmisse under disse betingelser, men smerten ved at blive skilt fjernes ikke. Lim to stykker papir sammen. Så har du et billede på hvad det vil sige at binde sig til hinanden sådan som vi gør, når vi indgår ægteskab. Prøv så efter et stykke tid at rive de to stykker papir fra hinanden igen... Noget går i stykker. Derfor, hvis skilsmissen er eneste udvej, så er det vigtigt at finde nogle ører, der vil lytte til den smerte, der følger med. - Og vigtigt at vide, at Jesus også i denne situation siger: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort Johannesevangeliet, kapitel 6, vers 37b.


Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Skrevet af:
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Lagt på nettet 01.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også