10.03.2006 12:00 Alder: 18 yrs

Skrevet af:
Asger Chr. Højlund

Skrev Luther "Maria-hymner"?

Hvor kan jeg finde reformatoren Martin Luthers Jomfru Mariahymner/-salmer? Jeg har fået at vide af flere forskellige katolikker, at de findes, men jeg har ikke kunnet finde dem nogen steder online fx. Findes de eller er det bare ønsketænkning fra katolikkers side? Jeg vil meget gerne se et eksempel på en, da jeg er interesseret i Martin Luthers syn på Jomfru Maria.

Svar:

Når det gælder Luthers syn på jomfru Maria, er det bedste sted at søge sikkert hans udlægning af Marias lovsang, Magnificat. Den findes på dansk, i den udgave af Luthers skrifter der er udkommet først på Gads forlag og siden på forlaget Aros: Luthers skrifter i udvalg, bd. 3, s. 180-260.

Maria som forbillede

Det er først og fremmest et opbyggeligt skrift, der fremstiller Maria som forbillede, når det gælder troen, og Gud som den, der netop tager sig af den, som ikke er noget i sig selv - sådan som den purunge pige - men alene kan tage imod.

I sin udlægning af lovsangen lægger Luther derfor afstand til den tilbedelse, hun får del i hos de pavetro. Problemet med denne tilbedelse er, at den kommer til at skjule troen og Guds nåde som det altafgørende, og i stedet gør et menneske til noget stort. Og endnu værre: Det betyder, at Maria skydes ind mellem os og Kristus, som dermed kommer til at stå som den ophøjede og strenge dommer, som vi kun kan komme til via hans mor.

Det er dog ikke opgøret, der er Luthers anliggende i hans udlægning af lovsangen. Anliggendet er det positive, at pege på Maria som forbillede for tro, netop ved at være den der i tro tager imod og stiller sig til rådighed - og at pege på Gud som den, der bøjer sig ned:

"Åh, du salige jomfru og Guds moder, hvor har Gud i dig vist (os) en stor trøst, al den stund Han har set så nådigt til din uværdighed og ringhed, som vi formanes igennem. Efter dit eksempel vil han heller ikke foragte os arme, ringe mennesker, men se i nåde til os".

"Maria-hymne" - ikke om Maria, men om kirken

Dette er i al sin korthed Luthers syn på Maria. At Luther skulle have skrevet Maria-hymner eller -salmer lyder på denne baggrund meget usandsynligt. Jeg kender ikke nogen. I en udgave af Luthers skrifter på moderne tysk, Luther Deutsch er der en samling af Luthers salmer i bd. 6. Man vil der finde en salme, som Luther har digtet over Åb. 12, den tekst, der i den danske udgave har overskriften "Den fødende kvinde og dragen". Det er muligt, at det er denne hymne, dine katolske venner har hørt om eller haft i tankerne - det er den eneste, jeg i hvert fald kan komme i tanker om. At Johannes i sin skildring af kvinden også kan have haft jomfru Maria i tankerne, skal jeg ikke afvise (læs evt. kommentarer til Åb.12). Katolikker vil uden tvivl se en meget nøje sammenhæng (hun fremstilles bl.a. som himmeldronningen med en krone med tolv stjerner). Men billedet handler i hvert fald også om kirken.

Luther gendigter dette kapitel med stor varme. Han taler om "den kære jomfru, som er mig så kær", "som jeg ikke kan glemme". Hun er fuld af lov og ære og tugt, digteren holder af hende og vil gøre det trods al ulykke, fordi hun viser ham kærlighed og troskab. Og så taler han om, hvordan den gamle drage vil opsluge barnet, og hvordan det ikke lykkes, fordi barnet bliver optaget til himlen, mens moderen må blive på jorden. Men Gud vil tage sig af hende (bd. 6 s. 284f i Luther Deutsch).

En katolik, der ikke kender til Luthers syn på jomfru Maria, kan let opfatte dette som en Maria-hymne. Men det er det ikke. For Luther handler det om kirken set med troens øjne, som en åndelig virkelighed, som tager sig af sine børn (Luther taler tit om denne kirke som de troendes mor), og som Gud på sin side tager sig af og beskytter mod djævelen. Dermed være ikke sagt, at Maria ikke kan spille med i Luthers skildring. Også for Luther er Maria et slags symbol for kirken, et forbillede for tro, og derfor en man ærer. Men under ingen omstændigheder en, man tilbeder og synger salmer til.


Skrevet af:
Asger Chr. Højlund

Lagt på nettet 10.03.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også