25.07.2019 15:36 Alder: 5 yrs
Kategori: jn-svar
Vagn Mølgård Christensen

Skrevet af:
Vagn Mølgård Christensen

Skal Gud betyde mest for at blive frelst?

Hvordan sikrer man at Gud betyder mere end ens familie. Skal Gud betyde mest for at blive frelst?

Svar:

Når du stiller spørgsmålet Kommer Gud før familien? har du muligvis tænkt på Jesus’ ord i Lukasevangeliet kapitel 14, vers 26-27, hvor Jesus siger: "Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.  Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel."

Jeg tror, at denne tekst, sammen med det der står forud for den, kan være med til at besvare dit spørgsmål.

Der er gjort mange spekulationer over, hvorfor Jesus ligefrem taler om, at man skal "hade" sin familie for at være hans discipel. Nogle mener, at ordet "hade" i grundteksten på græsk ikke har samme betydning, som "hade" har på dansk. Men den bedste måde at forstå Jesus’ ord på er måske at læse det sammen med den lignelse, som står lige før. Det er Lukasevangeliet kapitel 14 vers 15-24.

Det er en lignelse, hvor Jesus sammenligner Guds rige med en rig mand, der indbyder til fest, men hvor alle inviterede melder afbud, fordi de er optaget af andre ting (én havde købt en mark, én havde købt nogle okser, én var lige blevet gift).

Eksemplerne er altså forretning, job og familie. Jeg tror, at Jesus vil lære os, at hvis familie, job og forretning/penge fylder vores opmærksomhed og tid så meget, at vi ikke har tid til at give Jesus og Guds rige opmærksomhed, er det dødsensfarligt for os.

Lignelsen slutter "Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid".

Men hvad kan vi så gøre, for at det ikke skal gå galt for os?

Som i lignelsen, jeg nævnte ovenfor, kan der komme ting i vejen i vores liv, der fylder meget, og som vi mener, kræver al opmærksomhed - vores økonomi, vores arbejde og vores familie. Men for mig at se er der ingen tvivl om, at lignelsen sammen med Jesus’ ord om at komme til ham og at hade sin familie og sit eget liv betyder, at Jesus skal have førstepladsen i vores liv. Og hvis vi virkelig ønsker, at han skal have førstepladsen, og vi ønsker at blive bevarede og frelst, så skal vi finde ud af, hvordan det sker i praksis.

Jeg kender ikke din familiesituation. Om du har en ægtefælle, som ikke bryder sig om, at du er kristen; om der er store problemer med f.eks. økonomi eller sygdom, som tager al opmærksomhed; om det er dig selv, der er så optaget af noget, at du ikke vil undvære det, eller noget helt andet. Men mange kristne her i verden kæmper med at få den ro og tid, der er brug for til at kunne prioritere bibellæsning, bøn og muligheden for at være med i det kristne fællesskab/menighed.

Jeg tror, at det for de fleste af os kræver nogle beslutninger om at  finde tidspunkter og steder, hvor vi kan være alene for at bede og læse i Bibelen.

Med Jesu som eksempel kan det godt en gang imellem være noget, man vælger at bruge en nat til eller en tidlig morgen: Der står i Bibelen om Jesus: "Ganske tidligt mens det endnu var helt mørkt stod Jesus op og han gik bort og ud til et øde sted og bad" (Markusevangeliet kapitel 1, vers 35).

Men jeg kan egentlig ikke sige, hvor eller hvornår du kan gøre det - kun sige, at det er helt afgørende at finde ro til bøn. Bøn er jo at være sammen med Jesus. Og hvis din familie nærmest forhindrer dig i det, kan det være, at du skal insistere på at kunne have tid for dig selv.

Det samme med det kristne fællesskab. Hvis du er i en situation, hvor det næsten er umuligt for dig at komme i kirke eller til kristne møder, kan en nødløsning f.eks. være at mødes en gang imellem med én eller to andre kristne for at bede sammen.

Hvor mit svar til dit første spørgsmål er at sørge for at være sammen med Jesus ved at praktisere, det som hører kristenlivet til: bøn, bibellæsning deltagelse i det kristne fællesskab, så er "Ja" svaret til dit andet spørgsmål "skal Gud betyde mest for at blive frelst?"

Selv om ingen af os lige nu kunne forestille os, hvordan vi kunne komme dertil, at vi afviser Gud, så sker der det, som Jesus illustrerer med lignelsen, jeg nævnte før, at vi kan blive så optaget af ting her i verden, at vi en dag ikke vil slippe dette, selvom Gud kræver noget andet af os.

Hvis vi er ved at rode os ud i noget forkert med vores liv, hjælper det ikke med gode argumenter, for at det nok skulle være i orden. Gud kan vi ikke snyde. Hvis der er tale om synd, kræver det omvendelse, hvis vi skal blive frelst.


Vagn Mølgård Christensen

Skrevet af:
Vagn Mølgård Christensen

Lagt på nettet 25.07.2019

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også