24.08.2004 12:00 Alder: 20 yrs

Skrevet af:
Poul Hoffmann

Nåede Paulus til Spanien?

Hvad sker der med Paulus efter sidste kapitel af Apostlenes Gerninger? Kom han nogen sinde til Spanien, som han planlagde? ( Romerbrevet kapitel 15 vers 24)

Svar:

Med sikkerhed kan det ikke vides, hvad der skete med Paulus efter det fangenskab i Rom, som Apostlenes Gerninger slutter med, da Bibelen ikke siger noget direkte om det, men der er gode grunde til at antage, at han blev løsladt og drog ud på nye missionsrejser.

I hans breve til Timotheus og Titus forudsættes begivenheder i hans liv, som der ikke berettes om i Apostlenes Gerninger, således et ophold på Kreta. Det lykkedes ham sikkert også at gennemføre sin planlagte rejse til Spanien.

Andre oldkirkelige skrifter om Paulus

I det såkaldte Første Klemensbrev, som i år 96 blev skrevet fra Rom til menigheden i Korinth, hedder det om Paulus: "Efter at have belært den ganske verden om retfærdighed trængte han frem til Vestens yderste grænsemærker og aflagde så sit vidnesbyrd for herskerne; så forlod han omsider verden og drog til det hellige sted som et strålende forbillede på tålmod." Der er næppe tvivl om, at "Vestens yderste grænsemærker" sigter til Den Pyrenæiske Halvø og "det hellige sted" er Himlen. Et lidt senere oldkirkeligt skrift (Muratoris Fragment) nævner forbigående "Paulus´ rejse fra Rom til Spanien" som noget, Lukas ikke har taget med i Apostlenes Gerninger, fordi han ikke selv var med på den rejse.

Paulus endte sine dage i Rom

Senere er Paulus igen blevet arresteret, formentlig i forbindelse med den store kristenforfølgelse, som kejser Nero iværksatte i år 64, da han skød skylden for Roms brand på de kristne. Alt tyder på, at Paulus endte sine dage i Rom, hvorfra han, med sin henrettelse for øje, skrev Andet Timotheusbrev. Overleveringen vil vide, at han sad i Det Mamertinske Fængsel ved Roms Forum (sammen med Peter), og at han blev henrettet ved halshugning et sted ved vejen til havnebyen Ostia.

Jo, én ting kan vi alligevel vide med sikkerhed om hans skæbne efter sidste kapitel af Apostlenes Gerninger: At han nu er sammen med Kristus i Himlen.


Skrevet af:
Poul Hoffmann

Lagt på nettet 24.08.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også