30.01.2020 11:42 Alder: 4 yrs
Kategori: jn-svar

Skrevet af:
Steen Frøjk Søvndal

Kan man som kristen tro på Big Bang og ikke skabelsesberetningerne?

Kan man som kristen tro på Charles Darwins evolutionsteori, og ikke Adam og Eva? Kan man som kristen tro på Big Bang, og ikke på skabelsesberetningerne, altså det at gud skabte verden?

Svar:

Tak for dine gode og vigtige spørgsmål. Det er vigtigt at holde tungen lige i munden, når man skal svare på den slags spørgsmål. Du spørger: ”Kan man som kristen tro på…”. Helt grundlæggende tror man som kristen på Jesus – punktum. Tror du på Jesus, er du kristen! (Se fx Johannes første brev kapitel 4, vers 2).

Når vi har det på plads, må vi derefter altid søge tættere ind mod, hvad Jesus siger og mener, dvs. søge tættere ind i Bibelens ord.

Med hensyn til skabelsen, så stiller du to separate spørgsmål, som vi ikke skal blande sammen: For det første Charles Darwins evolutionsteori og for det andet Big Bang.

Tilfældig udvikling

Evolutionsteorien taler om en tilfældig udvikling, og derfor kan den umuligt forenes med Jesus, som i Matthæusevangeliet kapitel 19, vers 4 siger: »Har I ikke læst, at Gud fra begyndelsen skabte mennesket som mand og kvinde…”.

Skabelsen, som beskrevet i Bibelen, er desuden uforenelig med evolutionsteoriens lære om makroevolution, dvs. udvikling fra en art til en anden. Dette skal ikke forveksles med mikroevolution, altså mutationer/variationer inden for den enkelte art, som er evident for alle. Jesus bekræfter tværtimod skabelsesberetningen og Guds styring af skabelsen.

Big Bang

Med hensyn til Big Bang, så er jeg personligt åben for, at Gud satte tiden i gang med et ”Big Bang” med ordene: ”Der blive lys”. Det afgørende er for mig at se, at skabelsen er styret af Gud, og at der er tale om en bestemt rækkefølge i skabelsen, som 1. Mosebog, kapitel 1, fortæller om. Dette bekræftes fx i Salme 33, vers 4-6:

"Herrens ord er sandt,

alt, hvad han gør, står fast.

Han elsker ret og retfærdighed,

Herrens godhed fylder jorden.

Ved Herrens ord blev himlen skabt,

hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund."*

 

Til sidst vil jeg sige, at læren om skabelsen er omstridt blandt kristne, og det afgørende er, at troen på Jesus er det, der forener os.

 

*(Bibelteksten fra Sl 33 er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.)


Skrevet af:
Steen Frøjk Søvndal

Lagt på nettet 30.01.2020

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også