16.08.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Kategori: rel-bøn
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Hvorfor gentage samme bøn igen og igen?

Gør det nogen forskel om vi beder om det samme 1 eller 5 gange? Jeg har læst "Jamen bad jeg da for lidt?". Som jeg læser bogen, gør det ikke nogen forskel, hvis vi ser på 'sandsynligheden for at få, hvad vi beder om'. Men hvis det ikke gør nogen forskel - hvorfor så bede mange gange? Hvis de mange bønner er ren psykologi og overflod, vil det være demotiverende for mit bønsliv! Samtidig læser vi i Matthæusevangeliet kapitel 15 om den kana'næiske kvinde, der tigger Jesus 3 gange. Hvis hun var gået efter Jesu første afvisning, havde hun så fået, hvad hun bad om? 

Svar:

Tak for dit spørgsmål.

Det er et af de mere mystiske aspekter ved bøn, du her rører ved. Man skulle jo synes, at det ikke kunne gøre den store forskel, om man nu siger tingene 1 gang eller 5 gange eller 28 gange til Gud! Men jeg tror faktisk ikke, at det kun er psykologi! Det er da sandt, at vi i bøn taler med den Alvidende og Altseende, der derfor ikke skulle behøve at få tingene at vide mere end een gang; i den forstand kan man selvfølgelig godt sige, at det ikke er for Guds skyld, men for vores egen, at vi beder udholdende om det samme.

NT opfordrer til udholdenhed i bønnen

Men så enkelt er det nok ikke. For det første taler Ny Testamente udtrykkeligt om den "udholdende" bøn netop som et forsøg på at overtale eller bevæge Gud (se fx Lukasevangeliet kapitel 18 vers 1-8 og Lukasevangeliet kapitel 11 vers 5-13). Så selv om det virker underligt, når nu Gud er den, han er, så er det i praksis sådan, bøn fungerer.

Men hvordan kan det give mening? - Jeg vil foreslå et par tanker (de er ikke særlig bibelsk funderede, så du må ikke lægge for meget i dem):

Ren logik vil gøre bønnen meningsløs

1. Det er sandt, at når Gud er Alvidende og Altseende, skulle det rent logisk ikke gøre nogen forskel, om han fik tingene at vide 1 gang eller 5 gange. Men rent logisk skulle det jo slet ikke være nødvendigt at fortælle ham noget som helst! Skulle man udelukkende tænke som i logik og matematik, så ville bøn til en Almægtig jo faktisk allerede være meningsløs. Men da Gud ikke blot er matematik og almagt, så har han givet os bønnen som et barnesprog, hvormed vi udøser vores tanker og vores drømme og håb osv.

Guds vilje kan flyttes

2. Gud er ikke af granit. Han kan bevæges, det er muligt at flytte på Guds vilje ved bøn. Det havde ikke givet mening, hvis vi i hans øjne blot var brikker i et skakspil eller molekyler i et dødt kosmos; så havde han bare kunnet befale over os. Men vi er børn af Gud; vi er skabt i hans billede. Derfor går han i dialog med os! Gud og vi er så at sige samarbejdspartnere i skabelsen af fremtiden.

Gud kan ændre sin plan

3. Gud kan ændre sin plan og sin vilje med vore liv - ikke i hovedsagen, ikke i endemålet, men i detaljer og delmål. Men han gør det ikke vilkårligt og lunefuldt; han ændrer sin plan fra det gode til det bedre - alt efter hvad der er muligt i enhver ny situation! Og vores bøn ændrer faktisk situationen, sådan at en ny mulighed opstår for Gud. Ikke fordi vi skal give ham kraft til det gode (sådan som magi, overtro og fremgangsteologi tror det), men fordi det gode nu er noget nyt! Guds svar kan derfor ændres.

Vi forandrer os fra bøn til bøn

Vore udholdende bønner er ikke blot gentagelser! - Må jeg lige bruge et billede fra en anden verden, fra hermeneutikken (tolkningsvidenskaben): Når vi læser en tekst flere gange, så læser vi den anderledes fra gang til gang. For vi er ikke samme mennesker fra gang til gang; i mellemtiden ændres vi selv hele tiden - af oplevelser, af andre tekster osv. Og derfor får vi hver gang lidt nyt og anderledes ud af samme tekst - ikke fordi teksten har forandret sig, men fordi vores forståelse har forandret sig. Sådan kunne jeg godt se den udholdende bøn: Ja, vi beder om det samme - men alligevel er vores bøn ikke bare bevidstløse gentagelser; vi ændres selv fra gang til gang, af oplevelser, af den selvsamme bøn osv. Derfor er det faktisk lidt forskellige bønner, vi beder hver gang!

Håber, du kan bruge det til noget, så din bøn ikke skal gå i stå og miste motivationen.


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 16.08.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også