29.09.2016 15:49 Alder: 8 yrs
Kategori: jn-svar
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvorfor bliver jeg deprimeret?

Jeg lider sommetider af depression. Jeg er troende og har frelsesvished, men jeg er flov over at være deprimeret, når jeg har lukket Jesus ind i mit liv. Jeg har fået at vide, at jeg skal ikke være flov overfor Gud, da han allerede kender mig og elsker mig. Men hvorfor bliver jeg som troende deprimeret i de situationer, hvor der ikke er noget at være ked af og ingen grund til at være træt af det hele?


Svar:

Kære ven

Jeg forstår godt dine tanker og spørgsmål. Jeg kender dem fra mig selv og fra andre kristne. Jeg vil prøve at svare, så godt det nu kan lade sig gøre.

Gud er med os

Siden syndefaldet har denne verden desværre været præget af mange ting, som Gud slet ikke havde ønsket. Da Gud skabte verden, var der ikke sygdom. Men efter syndefaldet kom både død og sygdom ind i denne verden. Det gælder også psykiske sygdomme som fx depressioner.

På den ene side fortæller Bibelen os, at Jesus kom med Guds rige til os. Et rige, hvor det, der er slået i stykker ved syndefaldet, nu kan blive helt igen. Men Jesus fortæller os også, at det først er på den sidste dag i verdenshistorien, at han fuldt og helt kan genoprette det hele og gøre alting nyt (se Åbenbaringen 21,5).

Derfor lever vi et liv, hvor vi kan opleve to ret forskellige ting i forhold til sygdom. Vi kan opleve, at Gud helbreder os, når vi beder ham om det. Men vi kan også opleve, at han ikke helbreder os, men i stedet vil være sammen med os midt i det, der er svært.

Vi kristne har altid kæmpet med at prøve at forstå, hvorfor Gud nogle gange helbreder og nogle gange ikke gør det. Men her kan vore tanker og vores fornuft ikke rumme Gud. Vi kan ikke forstå ham og overskue hans måde at handle på. I stedet kan vi tro på, at Gud elsker os og vil os det bedste. Så vi må stole på ham og hans nærvær, både når han fjerner det smertelige og når han lader os gennemleve det.

Flovheden

Du skriver, at du har frelsesvished, fordi du tror på Jesus, og har lukket ham ind i dit liv. Hvor er jeg glad for at læse det! Det er desværre ikke altid, at man bevarer frelsesvisheden, når de mørke skyer sænker sig over sindet. Man er stadig i frelsen, men man oplever ikke altid visheden, når depressionen tager fat. Jeg vil ønske for dig, at du altid må kunne bevare frelsesvisheden – også i dine depressive perioder.

Selv om Jesus bor i os, gør han som sagt ikke alting nyt i os her og nu. Så din sygdom er ikke et udtryk for, at du er en svag eller dårlig kristen. Paulus oplevede en total afmagt, selv om han havde et liv meget tæt sammen med Jesus! Det kan vi læse om i 2 Korintherbrev 12,1-10. Derfor skal du slet ikke være flov over at få en depression. Det er ikke din skyld. Det er ikke udtryk for noget svagt eller dårligt ved dig eller din tro. Det er heller ikke udtryk for, at Gud ikke længere er lige så glad for dig, som han var, da du var rask. Han elsker dig fuldstændigt hele tiden.

Hvorfor?

Dit sidste spørgsmål er desværre ikke nemt at besvare. Depression kan være på rigtig mange forskellige måder. Du oplever, at depressionen og dens stærke træthed kommer i situationer, hvor der ikke er noget at være ked af. Det er ret normalt. Der er slet ikke altid en årsag, som vi kan finde frem til. Depressioner kan komme og gå.

Jeg håber, at du har kontakt med en professionel, fx din egen læge eller en psykolog. Denne person vil kunne hjælpe dig med at se mønsteret i netop din måde at have depressioner på. Og forhåbentlig er der nogle ting, du kan gøre for at formindske de depressive perioder i styrke og længde.

Samtidig må vi altid lægge alle vore ønsker frem for Gud (Filipperbrevet 4,4-7). Så bliv ved med at bede ham om at blive rask. Så vil han enten gøre dig rask, eller give dig en erkendelse af, at for tiden skal du og han leve med, at du er syg.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 29.09.2016

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også