27.06.2002 12:00 Alder: 22 yrs
Kategori: Kristenlivet, Menneskelivet

Skrevet af:
Lillian Søes

Hvordan skelne mellem skizofreni og besættelse?

Kan man med sikkerhed vide at skizofreni ikke er en besættelse af en ond ånd - eller for den sags skyld andre lidelser?

Svar:

Spørgsmålet er ikke helt enkelt. Skizofreni er en psykisk lidelse. Den kan diagnosticeres, hvis nogle af en række bestemte symptomer er til stede. Det vil være for omfattende at opregne disse her, da der er mange og meget forskelligartede symptomer og det kræver grundige undersøgelser, hvor en række andre lidelser også skal kunne udelukkes for man kan stille diagnosen.

Symptomer

Et af de meget "almindelige" symptomer, er høre-hallucinationer, f.eks. at personen hører stemmer inde i hovedet, der diskuterer med vedkommende eller beder vedkommende om at gøre forskellige ting. Et andet symptom kan være sære kropsfornemmelser, som f.eks. at der hele tiden kravler små dyr på kroppen. Ofte er der også vrangforstillinger, hvor personen føler sig forfulgt. Der er også tilfælde, hvor personen mener at være f.eks. Jesus, Ghandi eller USA's præsident. Derudover kan personen blive meget tilbagetrukket og passiv med sløvhed og træghed, og der er også en lang række andre mulige symptomer. Lidelsen kan være meget pinefuld for personen, som i alle tilfælde behøver psykiatrisk behandling.

Besættelse

Besættelse er ikke det samme som hverken psykiske eller fysiske sygdomme. Men derfor er det ikke altid let at skelne; fra Bibelen ved vi, at dæmonbesættelse som "følgevirkning" kan have et ret bredt spektrum af både fysiske og psykiske lidelser. Det gælder særligt stumhed, Matthæusevangeliet 9,32, evt. i kombination med blindhed, Matthæusevangeliet 12,22, eller epilepsi, Markusevangeliet 9,17-18. Men det kan også være lammelse ("krumbøjethed"), Lukasevangeliet 13,11, eller helt andre ting som overnaturlige kræfter, Markusevangeliet 5,3-5, og evnen til at spå, Apostlenes Gerninger 16,16.

Tilfælde der kan skabe mistanke om besættelse

De fleste af disse "følgevirkninger" kan jo også optræde, selvom der ikke er tale om besættelse, og det er dét, der gør det vanskeligt. Man kan have mistanke om besættelse, hvis en person har været i kontakt med den dæmoniske virkelighed, f.eks. ved spiritistiske seancer, astrologi, besværgelser, satanisme eller andre okkulte fænomener, hvor man dyrker de onde ånder direkte eller indirekte. Hos en besat "overtages" personligheden af en ond ånd, og det betyder, at ånden har indflydelse på alt, hvad den besatte siger og gør, og i visse situationer øver fuldstændig kontrol over vedkommende, der så bl.a. bruger åndens navn og taler med åndens stemme.

Denne "personlighedsovertagelse" er i sagens natur vanskeligere at skelne fra netop skizofreni end fra andre psykiske eller fysiske sygdomme. Én af de ting, der har betydning, er, om den syge/besatte reagerer normalt (dvs. som andre syge) på medicinsk og psykiatrisk behandling. En anden ting, der har betydning, er, om den syge/besatte har været i kontakt med den okkulte virkelighed, og om der sker nogen ændring i "sygdomsbilledet", når vedkommende møder det kristne budskab om Jesus eller kristne symboler eller bøn. Men i alle tilfælde vil jeg fraråde at "stille diagnosen" selv; her må man søge hjælp hos en præst med erfaring i disse ting. Hvis dit spørgsmål skyldes, at du har mistanke om beættelse eller en anden form for "binding" til dæmoner - hvad enten det handler om dig selv eller nogen i din omgangskreds - vil jeg indtrængende opfordre dig til at kontakte sådan en præst.

Til sidst vil jeg gerne understrege, at Jesus Kristus har suveræn magt over alt i verden, også over onde ånder. Det betyder, at døbte mennesker, der lever i tro på ham, ikke kan besættes af dæmoner. Og det betyder også, at han har magt til at drive dæmonerne ud af de mennesker, de har besat. Den magt udøvede han ofte, da han gik her på jorden, som man kan læse om det i Bibelen, og nu udøver han den gennem sit folk, dvs. de kristne, der har fået myndighed til i hans navn og under bøn til ham at uddrive onde ånder, f.eks. Markusevangeliet 16,17.

At Jesus er der, og at han har denne magt, betyder altså, at der er håb om udfrielse for alle, der vil høre til hos ham.


Skrevet af:
Lillian Søes

Lagt på nettet 27.06.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også