13.04.2010 12:00 Alder: 14 yrs
Kategori: rel-Jul
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Hvor blev Josef af?

I Johannesevangeliet 19,25-27 er der tale om en discipel, der tager Jesu mor til sig. Hvor var Marias mand, Josef, på det tidspunkt? Jeg mente at kende min børnelærdom, men da jeg læste påskens evangelium igen manglede jeg en brik. Håber I kan svare mig på det.

Svar:

Du spørger om hvad der er blevet af Josef, Marias mand, når nu Johannesevangeliet fortæller om en discipel, som skulle tage sig af Maria efter at Jesus var død (Joh 19,25-27).

Intet om Josef

Ingen af de fire evangelier fortæller om Josefs død, men vi hører heller ikke noget om ham efter beretningerne om Jesu fødsel i Betlehem og hans barndom og opvækst i Nazareth. Det er kun hans mor, Maria, der er med ved brylluppet i Kana (Joh 2). En anden gang, hvor Jesus underviser og helbreder i Kapernaum, hører vi om hvordan hans familie forsøger at få ham i tale. Det fortælles at hans mor og hans brødre kommer til huset og sender nogen ind for at hente Jesus ud (Mark 3,31-35). Her hører vi heller ikke om Josef.

Jesu familie

Det er på baggrund af sådanne iagttagelser, at man slutter, at Josef på dette tidspunkt ikke længere er i live. Det man også kan slutte er at Jesu egen familie ikke helt har forstået ham og hans budskab men har været kritiske overfor det, Jesus sagde og gjorde - i hvert fald i begyndelsen af hans offentlige virksomhed. Det ændrer sig, for vi ved, at Maria, hans mor, var med blandt kvinderne i Jerusalem ved Jesus død og gravlæggelse og også var en del af flokken, som kom sammen efter hans opstandelse. Det samme gælder hans brødre (ApG. 1,14). En af Jesu brødre, Jakob, blev en af lederne i den første menighed i Jerusalem (ApG. 15,13ff).

Traditioner

En tradition fortæller, at Josef var gammel, da han blev gift med Maria, og at de brødre og søstre, vi hører om, er børn som Josef havde fra et tidligere ægteskab. I Mark 6,3 nævnes navene på nogle af Jesu brødre, og vi får at vide at Jesus også havde søstre. Hvis Josef har været en del ældre end Maria, kan det forklare, hvorfor vi ikke hører om ham senere i historien om Jesus. Han er død. Det vil også gøre det muligt at fastholde at både at Jesus havde søskende og at Maria var jomfru hele sit liv, noget som er vigtigt i nogle kirkelige retninger. En anden måde, at argumenter for at Maria forblev jomfru, selv om Jesus havde brødre, er at gøre gældende at ordet ”brødre” også kan betyde ”fætre” og at Jesu brødre derfor ikke behøver at være sønner af Maria.

Uanset, så glider Josef ud af fortællingen allerede ved Jesu barndom og han omtales aldrig i forbindelse med Jesu offentlige virksomhed som voksen eller ved hans død og opstandelse, hvor resten af Jesu familie spiller en rolle.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 13.04.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også