21.04.2005 12:00 Alder: 19 yrs

Skrevet af:
Sten Nielsen

Hvad siger Bibelen om meditation?

Hvad siger Bibelen om meditation - generelt?

Svar:

Begrebet meditation forekommer ikke direkte i Bibelen. Men der er en række vidnesbyrd om bøn, lovsang, hengivelse i tro og stilhed sammen med Gud. Jesus opfordrer meget direkte til gå ind bag den lukkede dør for at være sammen med Gud Fader i bøn og stilhed, se Mattæus evangeliet kapitel 6 vers 5-13.

Hvad er meditation?

Meditation er egentlig udtryk for fordybelse. Ud fra det synspunkt kan man altså tale om meditation ud fra en bibeltekst, ud fra en lovsang, et bønsfællesskab og andre steder, hvor man mødes af noget, som man må reflektere over i stilhed.

Jeg tror, det er rigtigt at sige, at meditation netop er stille refleksion – ikke nødvendigvis ordløs eller uden tanker, sådan som man kender det fra bl.a. den katolske mystik.

Bibelens svar

Når der spørges om, hvad Bibelen siger om meditation, er det altså ikke det begreb vi skal lede efter, og heller ikke nødvendigvis det, mange ligger i dette begreb. Men Bibelen rummer en række steder, hvor vi opfordres til lovsang, bøn, tilbedelse, ophøjelse af Gud, og det kan vi godt tage som en opfordring til meditation – altså forstået som fordybelsen, der fører til helliggørelsen af Guds navn i os og overfor mennesker.

Det kristne liv

Efter min opfattelse rummer denne forståelse i virkeligheden en bibelsk helhedsforståelse, som betyder, at hele ens liv skal leves til Guds ære!

Lad mig nævne 2 bibeltekster til underbyggelse: 1. Korintherbrev kap. 10 vers 31: ”Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I gør, skal I gøre det alt til Guds ære.” og Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12-17, der netop handler om, hvordan hele vores liv har sit indhold i Ham, som vi lovsynger og tilbeder med vores liv og alt andet.


Skrevet af:
Sten Nielsen

Lagt på nettet 21.04.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også