27.11.2001 12:00 Alder: 22 yrs
Kategori: Kristenlivet, Menneskelivet
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Hvad siger Bibelen om alkohol?

Hvad siger Bibelen om alkohol?

Svar:

Bibelen siger ikke direkte noget om »alkohol«. Og hvis man går til Bibelen for at lede efter et klokkeklart ja eller nej på spørgsmålet om man må indtage alkoholiske drikke, finder man det ikke umiddelbart.

I Bibelen er det, vi forbinder med alkohol, primært nævnt i omtalen af 'vin' og 'øl' [i den forrige oversættelse oversat med 'stærke drikke']. Første gang 'vin/øl' nævnes, er i fortællingen om Noa. Efter Syndfloden anlagde han en vingård og drak af produktionen – vinen (1 Mosebog 9,20) – med det til følge, at han blev beruset og ikke havde kontrol over sine handlinger (9,21). Om han og hans generation havde haft kendskab til vin eller stærke drikke før Syndfloden, ved vi ikke med sikkerhed.

Gammel Testamente omtaler flere steder 'vin/øl' i dagliglivet og ved fester (fx indirekte Esajas Bog 5,11-12.22), og ligeledes er det skildret i Ny Testamente (fx Johannes Evangeliet kap. 2,1-11). Så et totalt forbud mod at indtage alkoholiske drikke, findes ikke i Bibelen.

Men – for der er et betonet "men": Bibelen tillader heller ikke en grænseløs omgang med alkoholiske drikke (Esajas 5,11-12.22; Salmernes Bog 60,5; Ordsprogenes Bog 21,17; 23,20-21 m.fl.). Faktisk bliver der lagt vægt på, at man i omgangen med alkohol ikke forarger nogen unødigt og på den måde frister nogen til frafald fra troen og livet sammen med Jesus (bl.a. Romerbrevet 14,21).

Ofte har indtagelse af alkohol med vilde fester at gøre eller udskejelser eller noget, som bestemt ikke trækker i den retning som er Guds vilje. Personligt har jeg det sådan, at der, hvor vin, øl eller andet kan indtages, og hvor det ikke betyder, at Jesus ikke kan være til stede i tanke og ord, kan jeg nyde vin, øl m.m. sammen med familie og gode venner. Hvis der findes en i flokken som har et problem med alkohol, vil jeg dog undvære den alkohol og nyde noget andet.

Jeg vil også trække frem, at Bibelen meget oftere henviser til at være 'ædru', end til at drikke eller indtage noget, som medfører beruselse (1 Thessalonikerbrev 5,6.8). I Efeserbrevet 5,18 formaner Paulus os til, at vi skal lade os fylde af Ånden, frem for at lade os beruse af vin, da det fører til udskejelser, der ikke bør være det kendetegnende for Guds børn (Eferserbrevet 5,1ff). Ud fra denne tankegang vejleder Paulus til, at især lederne er ansvarsbevidste på dette område og går foran med et godt eksempel (1 Timotheusbrev 3,2.11; Titusbrevet 2,2; sml. 1 Timotheusbrev 5,23). Med baggrund i dette anbefaler nogle positivt, at man helt afholder sig fra alkohol (fx Blå Kors).

Det sidste, jeg vil trække frem, er et eksempel med en mand og hans forhold til alkohol (Ordsprogenes Bog 23,29-35): »Hvem råber ak, hvem råber ve, hvem har stridigheder, hvem har klageråb, hvem har flænger uden at vide hvorfor, hvem har triste øjne? Det har de, der sidder sent oppe over vinen, de, som kommer for at smage den krydrede vin. Se ikke på vinen, når den skinner rødt, når den glimter i bægeret, rigeligt flyder den! Den ender med at bide som en slange, spy gift som en hugorm. Dine øjne ser sære ting, og du taler forstyrret, du bliver som en, der ligger ude på havet, som en, der ligger på en mastetop. "Jeg er blevet slået, uden at jeg følte smerte, jeg er slået ud, uden at jeg mærkede det. Hvornår vågner jeg? Jeg vil opsøge vinen igen!"«

Alkohol kan være et gode, men kan bestemt også være en snedig og farlig fjende!


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 27.11.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også