02.09.2000 12:00 Alder: 24 yrs
Kategori: Kristenlivet, Troen, Menneskelivet

Skrevet af:
Ellen Kappelgaard

Hvad er barnetro?

Hvordan defineres "barnetro"? Hvad er synet på børn i det gamle testamente i forhold til det nye testamente?

Svar:

Du spørger om, hvordan barnetro defineres. Jeg tror ikke, der er nogen éntydig definition, men jeg vil forsøge at klargøre et par ting. Begrebet "barnetro" findes ikke direkte i Bibelen. Der er noget, der ligner lidt, men som drejer sig om noget helt andet, nemlig om mennesker, der er nye i troen og derfor har brug for "mælk", se f.eks. 1. Korintherbrev, kapitel 3 vers 2: Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu.

Når vi bruger ordet "barnetro" tænker de fleste nok på det at have en umiddelbar tro på Gud og på Jesus, hvor der ikke stilles en masse forståelsesspørgsmål eller står intellektuelle problemer i vejen. Men ordet betyder vel ret og slet "den tro, et barn kan have". I virkeligheden opfordres vi af Jesus til, også som voksne, at have en umiddelbar tro på Ham lige som børn (se f.eks. Mattæusevangeliet kap. 18, vers 3-4: Jesus sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget;).

F.eks. Timoteus får formaning til at blive ved det, han har lært (2. Timoteusbrev kap. 3 vers 14-15: Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. ). Men naturligvis vil barnets tro blive prøvet mere og mere efterhånden som man vokser til. Det hører også med, sådan at troen vokser.

Dit andet spørgsmål om synet på barnet i Bibelen håber jeg, at jeg har forstået rigtigt og ud fra dét får du et svar. Der er så vidt jeg forstår ikke nogen generel forskel på synet på barnet i GT i forhold til NT. Gennem hele Bibelen gives der formaninger til forældre/voksne om at tage ansvar og sørge for børnenes opdragelse. Samtidig gives der også formaning til f.eks. fædrene om ikke at tirre børnene (Kolossenserbrevet kap. 3, vers 21: Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet.

Det gælder altså om at sørge for børnenes opdragelse i kærlighed. Men heller ikke børn er "gode på bunden". Derfor har de brug for at blive ledt og opdraget. Hvis du vil vide mere om dette, kan du selv finde flere steder i Bibelen ved at slå op i en bibelordbog under "børn" og du kan tage kontakt til Kristent Pædagogisk Institut for at få litteraturhjælp til dette emne (www.kpi.dk).


Skrevet af:
Ellen Kappelgaard

Lagt på nettet 02.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også