15.09.2004 12:00 Alder: 20 yrs

Skrevet af:
Poul Hoffmann

Har syndfloden ikke et "fiskeproblem"?

Jeg har undret mig over en lille detalje i forbindelse med syndfloden. Hvis Noa ikke havde fisk med på sin ark, hvordan kan der så både findes saltvands- og ferskvandsfisk i dag? Man må vel regne med, at alt vand på jorden havde samme saltindhold.

Svar:

Jeg har aldrig set det "fiskeproblem" som et egentligt problem. Alle arter af levende væsener har en fabelagtig evne til at tilpasse sig forskellige miljøer (det er det, der kaldes mikroevolution - det har absolut intet at gøre med makroevolution, dvs. udvikling i darwinismens forstand). Under og efter syndfloden, og sikkert også før, er der fisk, som har formået at tilpasse sig forskellige slags vand - koldt og varmt, lavt og dybt, fersk og salt. Ikke noget mystisk ved dét.

Men jeg oversætter her note 3 side 387 i John C. Whitcomb og Henry M. Morris "The Genesis Flood. The Biblical Record and Its Scientific Implications", Philadelphia, Pennsylvania, 1966:

Fiskenes tilpasning

"I forlbindelse med havenes saltholdighed har nogle skribenter tænkt sig, at der skulle være en vanskelighed ved syndflodsberetningen, idet de siger, at blandingen af saltvand og ferskvand i en verdensomspændende syndflod ville have været fatal for havdyr, der var vant til saltvand, og for fisk i indsøer og vandløb, der var vant til ferskvand. At store mængder vanddyr omkom i syndfloden, er givet, men der er ingen grund til at antage, at forandringen var så pludselig eller så voldsom, at det udelukkede, at i hvert fald nogle individer fra hver gruppe kunne tilpasse sig deres ændrede miljø. Forandringen ved syndfloden vil, i det mindste for en tid, have bestået i en nedsættelse af saltindholdet i de fleste vande, og, som Black påpeger: "Gunter (1942) fandt, at for hver ferskvandsfisk, der er blevet fanget i havvand i Nordamerika, er der ni arter af havfisk, der er blevet fanget i ferskvand. Det synes at være lettere for fisk at tilpasse sig mere vand end mere salt" (Virginia S. Black i "The Physiology of Fishes", New York, Academic Press, 1957, s. 195). I en interessant meddelelse i "Science" (vol. 121, 27. maj 1955) beskrives det, hvordan der i det vestlige Hollandsk Ny Guinea er fundet hajer og savfisk, begge havdyr, i en bjergsø med ferskvand 32 kilometer inde i landet og 150 m over havet. Alle fisk må være i stand til at tilpasse sig i det mindste et vist saltindhold, så det er rimeligt nok, at nogle individer af hver slags ville kunne overleve den gradvise blanding af vandene og gradvise forandring af saltindholdet under og efter syndfloden."

Så langt Whitcomb og Morris. Håber det er svar nok


Skrevet af:
Poul Hoffmann

Lagt på nettet 15.09.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også