06.03.2012 12:00 Alder: 12 yrs
Kategori: Gud-rel, jn-svar
Forfatterprofil

Har Gud en plan med alt?

Har Gud en plan med alt, der sker på Jorden? Efter min opfattelse kan alt, hvad der sker på jorden næppe være en del af Guds plan, eftersom Gud har givet mennesket det frie valg og selvstændighed. Vælger Gud da at bruge, det der sker på Jorden som en del af Hans plan? Når der sker ting her på Jorden, som vi karakteriserer som onde, kan vi da forsikre os selv om, at Gud har en plan med det hændte, og så hvile i det? Hvis alt i sidste ende tjener til Guds plan, hvor meget selvstændighed har vi så som mennesker? Hvad med dem, der vælger ikke at følge Gud og Hans plan? Vil de alligevel bidrage til den? Der sker ting på Jorden, som både vi og Gud er kede af. Hvor meget magt har Gud, til at ændre det? Har Han ikke gjort sig afhængig af vores bøn? Ændrer Gud altid ved det,som vi karakteriserer som værende ondt,hvis Han vil og kan? Eller sker der ting, som ingen formål tjener?

Svar:

Der er intet der tyder på at Gud på den måde har en plan. Mennesket har ved syndefaldet vendt Gud ryggen, så menneskets vilje er blevet forvrænget, så det ikke vil det, der er Guds vilje (ikke bare Guds ”plan”). Det er arvesyndens forbandelse, at intet menneske kan eller vil søge Gud og hans rige. Muligheden for frelse kommer fra Gud – og æren for frelsen tilhører Gud alene – og der er en frelsesplan (Romerbrevet 8 og Jeremias’ Bog 29), som giver os fremtid og håb

Ikke afhængig

Gud er almægtig, og han bruger sin almagt på forskellige måder og intet er umuligt for ham. Forholdet mellem Guds almagt og det onde, som sker i verden, er det ikke givet os at forstå – kun Gud kan gennemskue dette paradoks. Han har ikke gjort sig afhængig af vores bøn, men han hører vores bønner. Og når han vil, efterkommer han det, vi beder om. Bøn er vores svar på det, som Gud lover os i Bibelen.

Brikker i planen

Gud ændrer ikke altid ved onde, selv om han kan gøre det. Men det er meget svært at vurdere, hvad der intet formål har. Jeg tror Gud kan gøre mange ting til brikker i den frelsesplan, han lader apostlen beskrive således: ”Jeg fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne, og oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed lå skjult i Gud, alle tings skaber...” (Romerbrevet 3,8-9)


Forfatterprofil

Lagt på nettet 06.03.2012

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også