30.09.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Er Satan og Lucifer den samme?

Er satan og Lucifer et og samme begreb? Hvorfor er de ikke nævnt i Bibelen når nu præsterne nævner dem i kirken ?

Svar:

Ordet Satan står flere steder i Bibelen; det gør Lucifer på en måde også - og så alligevel ikke ...

Satan

Djævelen er nævnt allerede på Bibelens første sider - som Slangen i Paradiset. Men det er først senere, han bliver kaldt for "Satan". Det er hebraisk og betyder Modstander. Han nævnes første gang i Jobs Bog 1-2 og i 1. Krøn 21,1. Imidlertid er han ret uinteressant i Det Gamle

Testamente. Han omtales først mere udførligt i Det Nye Testamente, hvor man også anvender det hebraiske udtryk sideløbende med det græske "Djævelen", som betyder Bagtaler, Anklager, Sladrehank (det anvendes faktisk også om mennesker, der sladrer!).

Lucifer

"Lucifer" stammer fra Esajas Bog kapitel 14 vers 12: "Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne!". Strålende er på latin oversat med Lucifer (der også er bibeholdt i mange engelske oversættelser). Det kommer af Lux, der betyder Lys. Så det blev i middelalderen forstået som en tekst om Satans fald fra himlen (se Lukasevangeliet kapitel 10 vers 18). Det er næppe rigtigt forstået; ifølge sammenhængen handler teksten om Babylons konge. Men det er en traditionel forståelse, der stadig sidder godt fast i populære (!) forestillinger om Djævelen.


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 30.09.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også