05.04.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Kategori: Jesus-rel
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Er Jesus en myte?

I bogen "Jesus - menneske og myte" (J. R. Porter) nævnes Jesus som den historiske jesus og troens jesus. Hvordan forklares forskellen?

Svar:

Porters bog

Når man læser "Jesus - menneske og myte" af J.R.Porter (dansk udgave fra Gads forlag), får man et rimelig godt indtryk af den teologi, der for tiden er fremtrædende blandt nogle få procent af verdens kristne. Men netop de danske teologiske fakulteter og dermed også en del i den danske Folkekirke hører til denne teologiske strømning. Så det gi´r god mening at spørge lidt ind til den. Der er mange gode oplysninger (og en masse flotte billeder) i den. Der er også en del saglige fejl. Men det var én bestemt ting i bogen, du spørger til: forskellen på "Den historiske Jesus" og "Troens Jesus".

Troens og historiens Jesus

Selve titlen si'r faktisk meget: Jesus opfattes som en kombination af menneske og myte. Hvad er en myte? Ifølge ordbogen er det en opdigtet fortælling, oftest med religiøst indhold. Bogen redegør for forskellige opfattelser af Jesus. Men fælles for dem alle er, at de betragter Bibelens fremstilling af Jesus som en kombination af noget reelt og så nogle myter, der er lagt oveni. Og ser man sådan på det, bli´r det ganske naturligt, at man bruger mange kræfter på at skrælle myterne væk og prøve at finde ned til den originale Jesus: "Den Historiske Jesus". Man mener at de første kristne har tolket (og overfortolket) ham. Tillagt ham ord og handlinger, han aldrig har sagt og gjort. Tillagt ham en status, han ikke selv tillagde sig.

Derved fremkommer "Troens Jesus": det billede, de kristne i deres tro har tegnet af ham - og som vel at mærke antages at være forskelligt fra det billede, Jesus havde af sig selv. Nogle forskere mener, at Bibelens billede af Jesus er meget tæt på "Den historiske Jesus" og kun indeholder lidt myter. Andre mener, at næsten alt er myter.

Bibelen - troværdig eller spegepølse?

Fælles for alle disse holdninger er, at man aldrig kan være spor sikker på, hvad der virkelig er Jesus og hvad der er myter. Jeg véd det - jeg har selv læst teologi i Århus, så jeg har været gennem hele møllen!

Fælles for alle disse holdninger er også, at de ikke er det, man kalder "Bibeltro". Bibeltro er man, når man mener, at der slet ikke er myter i Bibelen! At det hele skal tages for pålydende. At Jesus virkelig var og er sådan som Bibelen fremstiller det.

Sådan har kristne troet i 2000 år og sådan tror langt de fleste kristne udover verden også i dag. Og for mig at se, er det også det eneste rigtige. Hvorfor?

Ja, hvorfra véd vi overhovedet noget om Jesus? Det gør vi simpelthen fra Bibelen! Jeg har tit siddet i timerne og undret mig over, at mennesker prøver at gøre sig klogere end Bibelen på, hvordan Jesus er. De havde intet vidst om Jesus, hvis ikke Bibelen havde fortalt dem det! De gør sig klogere end Bibelen, klogere end Lukas og Johannes - og klogere end Helligånden, der har vejledt dem, der skrev den. Så klog er intet menneske!

Og dertil kommer "salami-effekten": Hvor mange stykker kan man skære af en spegepølse? Hvornår stopper man? Begynder man først at lede efter den "Historiske og originale" Jesus, så skærer man mere og mere væk. Og aner aldrig, hvornår man har nået "kernen" - for en spegepølse har ingen kerne - du kan skære, til det hele er væk!

Jesus er både historisk og levende!

Så kort sagt: det er simpelthen et spørgsmål om tro! Enten tror man på, at Jesus er den Jesus, Bibelen beretter om: Guds egen søn! Og så kan man opleve at møde ham levende, nutidig og som sin Frelser!

Eller også behandler man Jesus som enhver anden historisk person. Og behandler Bibelen som enhver anden religiøs historiebog fuld af myter. Og så finder man aldrig andet end sin egen pap-jesus. Gud ske lov kan der ske det (jeg kender selv nogen, for hvem det er sket) at de sidder og arbejder på deres udgave af en pap-Jesus - og pludselig taler den rigtige Jesus til dem gennem Bibelen, så de kommer til tro på ham!

Hjælp i kampen

Samtidig har jeg også selv oplevet de mange problemer og anfægtelser der kommer, når man videnskabeligt læser teksterne i Bibelen: tilsyneladende selvmodsigelser; elementer, der ser ud til at komme fra gamle sagn; hele Bibelens tilblivelsesproces, alle de overnaturlige og natur-stridige hændelser o.s.v. Så jeg forstår godt, at nogen vælger at begynde at skelne mellem Historiens og Troens Jesus. Men en langt bedre vej er det at tage kampen op og opleve, at troen sagtens kan holde til at arbejde også med de videnskabelige fakta og teorier! Har man brug for hjælp til denne kamp, så kender jeg steder, hvor man kan få det - men det er en anden sag.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 05.04.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også