01.07.2008 12:00 Alder: 16 yrs

Skrevet af:
Sten Nielsen

Er der grænser for næstekærligheden?

Jeg har et dilemma, kam man vel godt kalde det. På den ene side er jeg klar over næstekærligheden, men på den anden side tænker jeg, at man også må sætte grænser for sig selv for ikke at ødelægge selv. Et eksempel er venskab. Jeg ved man skal blive ved med at tilgive, men nogen gange kan det vel være nødvendigt at afslutte venskabet, hvis det sårer mere end det gavner? Hvis man gang på gang bliver såret, er der vel ikke noget i vejen med at sige fra, selvom den anden bliver skuffet?

Svar:

Begrebet næstekærlighed er på mange måder et vanskeligt begreb! Grundlæggende er begrebet grænse- og betingelsesløst! Jesus taler ganske klart om det: ”Du skal elske din næste som dig selv.” Mattæusevangeliet 19,19 og andre steder. Oven i købet er det klart af sammenhængen her, at kærligheden til medmennesket også har noget at gøre med min egen frelse…

Så jo, kærligheden til medmennesket er sådan set betingelsesløs.

Kærlighedens væsen

Men når det er sagt, skal det også siges, at kærlighedens væsen jo netop ikke er betingelsesløst! Paulus siger, at ”kærligheden ikke finder sin glæde i uretten men glæder sig ved sandheden,” Første Korinterbrev 13,6.

Det betyder, at kærligheden selvfølgelig kan og vil sætte én i stand til at tilgive medmennesket, når der er forhold, der slider, er vanskelige og måske direkte forkerte. Men det betyder også, at kærligheden netop vil søge sandheden – altså give dig mulighed for i kærlighed at påpege de ting, som sårer og gør ondt også i et venskab.

Næstekærlighed er altså ikke nødvendigvis bare at blive ved med at finde sig i alt muligt fra f.eks. en ven. I en given situation kan det også være at være parat til at tale ærligt og sandt med ens ven om de vanskelige forhold, som evt. er til stede i et venskab. Og hjælper det ikke, skaber det ikke ændringer i forholdet, kan man blive nødt til at nedtone det venskab eller i perioder måske helt lade hinanden være i fred.

Det er efter min mening respektfuldt for begge parter, det er kærligt for begge parter, og jeg mener også, at det er sund bibelsk vejledning overfor ens medmenneske og næste.


Skrevet af:
Sten Nielsen

Lagt på nettet 01.07.2008

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også