16.10.2006 12:00 Alder: 18 yrs

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Dansk vækkelseshistorie?

Hvornår og hvordan har der været vækkelser i Danmark? Ved I noget om vækkelse inden for Indre Mission og grundvigianismen? Hvordan opstod Indre Mission?

Svar:

  1. Vækkelser i Danmark er sket flere gange. I 1700-tallet var der en pietistisk vækkelse, hvor både adelsfolk, præster og bønder blev grebet af det kristne budskab - især i København og Sønderjylland og Vestjylland. Det formidledes gennem præsters forkyndelse, gennem nye sange, andagtsbøger fra Tyskland osv. I starten af 1800-tallet havde Danmark den gudelige vækkelse, hvor lægfolk samledes i hjemmene omkring Luthers prædikener, Bibelen og Brorsons salmer for at få åndelig hjælp, hvad de ikke fik i kirken hos datidens præster. Disse gudelige vækkelser fandt man på Østfyn, Vestsjælland, Vestjylland, Vejle-egnen osv. I disse vækkelser var der også et element af folkelig rejsning: Den almindelige dansker ville selv tage ansvar for sit liv - det førte til grundloven i 1849 på det politiske plan - og kirkeligt blev det sådan, at ikke kun præster skulle tage ansvar for det kirkelige område.
  2. Fra de gudelige forsamlinger før 1849 går der en lige linje til grundtvigianismen og Indre Mission efter 1849. Begge bevægelser engagerede lægfolk og præster i et samarbejde om levende tro, kristne fællesskaber i hverdagen og mission udadtil. I starten var grundtvigianismen også en kristen vækkelsesbevægelse, dog altid også med interesse for det folkelige, så det på en gang var en folkelig og kristen vækkelse. Indre Mission satsede derimod alene på at være en kristen vækkelsesbevægelse, der dels forkyndte evangeliet for at drive mission - dels samlede troende kristne i små fællesskaber. Både grundtvigianismen og Indre Mission har oplevet åndelige vækkelser, så mennesker begyndte at leve med Gud i hverdagen og gå i kirke. Hvor der i dag er grundtvigske valgmenigheder er det ofte begyndt med en sådan vækkelse – for eksempel i Ryslinge og Kerteminde på Fyn. Indre Missions vækkelser har forekommet mange steder i landet: Skjern, Kolding-egnen, Harboøre og andre fiskerbyer på Vestkysten og Vestsjælland.
  3. Indre Mission opstod ved at nogle ville lave en kristen vækkelsesbevægelse på folkekirkens grund - efter at frikirker og sekter var begyndt at arbejde i Danmark efter grundloven og religionsfriheden i 1849. I starten arbejdede Indre Mission og grundtvigianere sammen, men gradvist blev det til to retninger, fordi ikke alle lagde den vægt på det folkeligt-nationale som grundtvigianerne gjorde, og Grundtvig var på nogle punkter kritisk overfor folkekirkens lære (synet på de ti Bud, synet på Bibelen), mens IM fulgte Luthers lære helt ud. (Se også dette svar: Hvad er forskellen på IM og grundtvigianere?)

Man kan læse kort om disse spørgsmål i Danmarks kirkehistorie af Martin Swartz Lausten - og mere grundigt i værket: Den Danske Kirkes Historie.

Om Indre Mission og grundtvigianisme er der en god lille bog af Flemming Markussen: Indre Missions brud med grundtvigianismen.


Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 16.10.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også