09.05.2012 12:00 Alder: 12 yrs

Skrevet af:
Brian Thisgaard Olesen

Hvad skal motivere til livet med Kristus?

Hvad skal motivere en til livet med Kristus? Uddybet: Hvad skal få mig til at elske min næste, holde Guds bud, bede og så videre? Tidligere har jeg sagt til mig selv "Du ved hvad du tror på - det er nok." og så har jeg bidt tænderne sammen, elsket andre og bedt længe. Men jeg føler af og til, at jeg ikke har hjertet med. Er det en bedre model først at bede, når man føler sig ledt af Gud? Jeg er klar over, at trangen til at hygge sig, arbejde og så videre ikke må fratage Gud førstepladsen i mit liv. Men er det ikke Guds vilje, at jeg først skal bede og hjælpe andre når jeg mærker, at han giver mig viljen til det?

Svar:

Når jeg læser dit spørgsmål, fornemmer jeg en vis træthed. Måske er det sådan, at når du ser på dit eget liv og din tro, så ser du først og fremmest alt det du "skal gøre" som en kristen: bøn, bibellæsning, elske din næste, følge Guds vilje i dit liv og så videre.

Og du skriver også, at når du har det sådan, så "bider du tænderne sammen" og knokler endnu hårdere på.

Ikke noget at sige til, at du er ved at være træt, hvis jeg har ret i min fornemmelse. For så er kristendom ikke andet end en række åndelige discipliner, en række krav og nogler rammer, som skal følges.

På hovedet

Det jeg vil sige til dig er, at jeg tror du er startet et forkert sted - vendt det hele lidt på hovedet. Kristendom er først og fremmest frihed i Kristus. Dit fokus må først og fremmest rettes på Jesus og det, som Han har gjort for dig. Du vil ikke finde friheden i Kristus via alle de ting, som du lister op. Romerbrevet 3,20a siger endda: "For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for Ham".

Og lovgerninger er såmænd nogle gode og positive ting i sig selv. Var vi alle optagede af at gøre lovgerninger, sådan som Bibelen beskriver dem, så ville verden helt sikkert blive et bedre sted at leve. Men over for Gud fører de ikke nogen af os nærmere til frelsen overhovedet - mest af alt bliver vi bare trætte, hvis det er der hele vort fokus ligger.

Du kan ikke bidrage

Hele evangeliets kerne er det, som Jesus gjorde i stedet for dig, så du netop ikke selv behøver at knokle dig tættere på Gud eller tættere på frelsen. Evangeliets kerne er, at du er frelst på grund af Jesu frelsergerning.

Kolossenserbrevet 2,14 siger: "Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; Han fjernede det ved at nagle det til korset."

Frelsen er ikke noget du behøver at bidrage til. Lad bare Jesus om det. Du må bare erfare, at du nu lever et nyt liv som en frelst synder - helt imod hvad du og jeg fortjener.

2 Korintherbrev 5,17 siger sådan her: "Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til."

Og så fortsætter de næste vers med at pege på, at det alene er på grund af Jesus, og Hans frelsergerning, at dette nu er din situation. I vers 20 hedder det: "Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner igennem os."

Kristus igennem dig

Sådan er rækkefølgen: Du er først og fremmest frelst og fri. Først dernæst ønsker Gud at bruge dig som Hans vidne. Men Han ønsker at bruge dig som sit redskab, så det stadig er Gud, der vil tale/vidne/formane igennem dig. Heller ikke her skal du satse på dine egne kræfter eller knokleri, men lad dig hellere bruge ved Guds egen kraft.

Overskriften for et kristent menneskes liv kunne være dette fra Galaterbrevet 2,20:

"Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig."

Du er frelst, og nu lever du et nyt liv, hvor Jesus selv lever I dig og vil arbejde igennem dig.

Læg gerningerne

Det skal i virkeligheden være mit direkte svar på dit egentlige spørgsmål: Hvad skal motivere mig til at fortsætte med at være en kristen? Her ligger hele meningen med kristendommen, og herfra kommer friheden, troens glæde, motivationen, frimodigheden og så videre.

Slip kontrollen over dit eget liv, læg lovgerningerne fra dig og over på Jesus, og hvil i glæden over frelsens virkelighed. Og lad dig derefter fylde af Guds ånd, så Han kan forandre dig og bruge dig som sit redskab i din daglidag og i Hans frelsesplan med andre mennesker. I Hans kraft - ikke i din egen.


Skrevet af:
Brian Thisgaard Olesen

Lagt på nettet 09.05.2012

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også