24.01.2008 12:00 Alder: 14 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Er arabere Israels 13. stamme?

Jeg har tidligere hørt, at jøderne efter sigende kalder araberne den 13. stamme, og at de derfor ikke mener, at araberne er blandt jødernes 12 stammer. Jeg har i et leksikon slået efter. Her kunne jeg ikke direkte finde noget, men jeg fandt under Kain en beskrivelse, hvor der står, at Kain er stamfader til Beduinstammen kemitterne, som jeg formoder kan være mere eller mindre identisk med araberne. Jeg ville derfor høre, om det kan hænge sammen således: Abel er stamfader til Abraham hvis barnebarn er jakob? Jakob får 12 sønner der bliver stamfædre til de 12 stammer, der sammen udgør det isralitiske folk. Isralitterne er altså ikke direkte efterkommere af Kain? Da det er Abel der er deres stamfader? Jeg har ikke selv kunnet finde et stamtræ der fortæller om Abraham, og dermed Jakob, nedstammer fra Kain eller Abel, hvorfor jeg ikke selv har kunnet svare på spørgsmålet.

Svar:

Nej. Arabere kan ikke forstås som en trettende stamme ud fra Bibelens vidnesbyrd. Jeg har heller ikke hørt, at jøder skulle kalde araberne for den trettende stamme. Under alle omstændigheder så hænger det i al fald ikke sammen, sådan som du foreslår det.

Det Gamle Testamente er fuld af slægtstavler, der giver mange forskellige oplysninger. Én af de tavler, der imidlertid ikke er der, er Abels. Når den mangler, så må det formodes at være fordi, Abel ikke efterlod sig efterkommere. Ellers ville den uden tvivl have været med.

Jeg ved ikke, hvorfra du har oplysningen om Kain som stamfader til "kemitterne" - det giver Bibelen ingen oplysninger om. Men det er sandt, at Kain efter mordet på Abel blev bortvist til landet Nod (som man ikke ved, hvor er), hvor han levede som nomade. Det gøres imidlertid klart, at den efterfølgende slægt var fastboere (Første Mosebog 4,17-24) At han skulle være stamfader til arabiske beduinstammer er der ikke noget bibelsk belæg for at antage.

Det er derfor også rigtigt, at de 12 israels stammer ikke nedstammer fra Kain (men altså heller ikke fra Abel). Imidlertid læser vi i Adams slægtsstavle i Første Mosebog 5,3-32, at Adam også fik en søn, der hed Set. Slægtstavlen slutter med Noas sønner: Sem, Kam og Jafet.

Hvis du interesserer dig for arabisk og hebraisk sprog ved du, at begge disse sprog kaldes for 'semitiske' sprog. Det vil sige, at sprogene er indbyrdes beslægtede fordi de har samme ophav: Sem og hans efterkommere. Sem er altså stamfader til både israelitter og 'arabere' (anførselstegn, fordi det kun er arabere i ordets nutidsbetydning - på gammeltestamentlig tid var termen noget mere uspecifik og man kan sige, at Kam sådan set også var stamfader til 'arabere' - i hans slægtsstavle optræder en del både syd- og nordarabiske stammer. For fuldstændighedens skyld kan jeg tilføje, at mange regner med, af Jafet er stamfader til indoeuropæiske folkeslag - se fx slutningen af dette svar).

Sems slægtsstavle, efterfulgt af Teras, er angivet i Første Mosebog 11,10-32. Det mest interessante ved disse er, at de introducerer Abraham (som oprindelige hed Abram), som er søn af Tera, i israelitternes slægtsshistorie.

Herefter bliver det en smule kringlet at følge med i slægtsshistorierne. Blandt andet fordi Abraham får børn ved flere forskellige kvinder fordi hans første kone, Saraj (senere kaldet Sara), forbliver barnløs i mange år. Men for at gøre en lang historie kort, så får Abram bl.a. en søn ved sin slave Hagar, der hedder Ismael (Første Mosebog 16). Senere, da både Abraham og Sara er langt oppe i årene, hvor det ikke længere er sandsynligt at de skulle få børn, føder Sara alligevel sønnen Isak (Første Mosebog 21,1-7)

Ismael og Isak er altså halvbrødre. Isak bliver, via Jakob, stamfader til Israels tolv stammer. Ismael, der sammen med sin moder bliver bortvist af Abraham pga. skinsyge (Første Mosebog 21,8-21) bliver selv stamfader til tolv andre stammer (Første Mosebog 17,20). Og det er traditionelt antaget, at Ismael er stamfader til det vi forstår ved 'arabere' i dag.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 24.01.2008

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også