19.06.2006 12:00 Alder: 18 yrs

Hvorfor gi´r Gud ikke alle styrke nok?

Lina Sandell skriver i sin sang "Kun en dag” linien Som din dag er skal din styrke være, det er løftet i hans ord. Hvad i Bibelen henviser hun til? Hvad med kristne,der under forfølgelser falder fra troen? Hvorfor fik de ikke kraft til at komme igennem en hård tid?

Svar:

Hver dag har nok i sin plage

Lina Sandells sangstrofe "Som din dag er skal din styrke være" er en henvisning til 5. Mosebog 33, 25 som imidlertid oversættes en hel del anderledes i dag, hvorfor det ikke er indlysende. Men derudover henviser hun formodentlig til det, Jesus siger om bekymringer i Matthæusevangeliet kapitel 6 v24-34 og da især vers 34b "hver dag har nok i sin plage". Dette fremgår af noget Lina Sandell selv har skrevet:

"Vi gør os bekymringer om morgendagen, inden morgendagen er kommet. Og alligevel har Herren Jesus selv sagt: "Hver dag har nok i sin plage" O, hvilken dårskab at ville tillægge det nuværende øjeblik det kommendes tyngde. Vi skal ikke tage mere end en dag, en time, en stund ad gangen og for hver dag modtage ny nåde, ny kraft, ny hjælp." (citeret fra Astri Valen-Sendstads bog "Et øjeblik ad gangen" (Lohse 1996) side 108)

Lina Sandell forstod, at ved i dag at plage sig med bekymringer for morgendagen, forøger man bare den plage, man i dag døjer med! Hun vidste også, at grådighed og bekymringer kunne føre mennesker bort fra Gud, mens det er tilliden til Guds ord, der bevarer os hos Gud.

Forfølgelser og frafald - ja, hvorfor fik de kristne ikke kraft til at komme igennem en hård tid?

Det fik de tilsyneladende ikke i de store kristne samfund i Nordafrika og Tyrkiet og Centralasien, som nu er helt islamiserede områder. Uden at generalisere for meget, så skyldtes kirkens undergang i de nævnte områder ikke så meget direkte forfølgelse som korruption og misbrug af de kirkelige embeder.

Kirken vokser på trods

Læser vi den ældste kirkes historie, var verdens modstand og forfølgelse nok den største prøvelse, de kom ud for og det kunne gælde livet for dem. De magtede ikke i sig selv at stå fast, men de havde en Herre og Frelser som selv var prøvet i alle ting uden at give op.

Hans kraft og kærlighed er til menighedens rådighed, hvis man vil tage imod! Men hvor mennesker bliver fanget af verden og især af lysten til mammon og denne verdens øvrige goder er frafaldet meget tæt på!

Under de store forfølgelser i Etiopien under det kommunistiske styre, var der en del som faldt fra - men langt fra alle. Det samme var tilfældet i andre lande, hvor der var kristne, som holdt fast ved Guds ord.

Kristenforfølgelserne har været meget omfattende gennem det sidste århundrede. Mange tusinde er blevet myrdet og mange millioner bliver dagligt udsat for forfølgelser, men det er sjældent, vi hører om frafald fra den kristne tro. Tværtimod synes kirken at vokse i forfølgelsestider.

Jeg tror de fleste får kraft fra Gud til at stå fast, fordi de tjener en Herre, der har sagt om sig selv og dem der tjener ham: "En tjener er ikke større end sin herre. Som de forfulgte mig, vil de også forfølge jer."(Johannesevangeliet 15,20)

Ligegyldighed er farligere end forfølgelser

Jeg tror, at vor tids store frafald i den vestlige verden ikke så meget skyldes forfølgelser som ligegyldighed over for Guds ord og det at sætte Gud på andenpladsen i menneskelivet. Det fører til et farligt, snigende frafald.

I den oplæring Jesus gav sine disciple er det tydeligt, at de virkeligt salige i denne verden, er dem der tåler hån og forfølgelse. Det hører med til discipelforholdets konsekvenser at blive forfulgt, men også at blive bevaret i troen, fordi Jesus har lovet sine disciple, at være med dem alle dage indtil verdens ende!

 

Skrevet af:

Bent Tage Nielsen


Lagt på nettet 19.06.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også