22.04.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Er Himlen allerede fyldt op?

Jeg har hørt at der i Johannes' Åbenbaring står, at der kun er plads til et bestemt antal personer i Himlen. Hvis det er rigtigt, så er der vel fyldt op for længst? Det modsiger også meget andet i Bibelen. Så jeg ville gerne høre hvad i har at sige til dét.

Svar:

Kære spørger!

Nu ved jeg ikke nøjagtig, hvilken tekst i Johannes' Åbenbaring, du tænker på, men jeg gætter på, at du tænker på teksten om de 144.000 beseglede i Johannes' åbenbaring kapitel 7 og kapitel 14.

Sammenhængen i Johannes' Åbenbaring 7

I kapitel 7 er der tale om en gruppe israelitter, som befinder sig på jorden og som besegles, før store ødelæggelser går over jorden. De besegles, fordi de skal reddes fra ødelæggelserne. De får altså et mærke på sig således, at ødelæggerne går forbi dem. På den måde ligner de to grupper, der oplever noget lignende i Det Gamle Testamente, i Ezekiel 9 og endnu længere tilbage i Anden Mosebog 12. Efter ødelæggelserne - eller trængselen, som de også kaldes i Johannes' Åbenbaring 7,14 - hvor de beseglede skulle dukke op igen, dér ser vi dog ikke 144.000 israelitter, men en utallig skare af alle folkeslag stå foran Guds trone.

Det ser altså ud til, at der er plads til utallige foran Guds trone. Det er helt på linje med Jesus, der i Johannesevangeliet 14,2 siger: "I min faders hus er der mange boliger."

Kludder i Israels stammenavne

Det ser også ud til, at de 144.000 kun er et symbolsk tal, et symbol på hele Guds folk samlet ind fra alle folkeslag ved den kristne mission, men altså netop på åndelig vis indlemmet i Israel, og det svarer nøje til det syn, Paulus har på hedningernes indgang i kristendommen, som man kan læse det i Efeserbrevet 2,11-22 og Romerbrevet 11,17-24. Det svarer også til en lille detalje i beskrivelsen af de 144.000 i Johannes' Åbenbaring selv, fordi der er kludder i stammenavnene. Josefs stamme blev på Det Gamle Testamentes tid delt i to efter hans to sønner, nemlig Efraim og Manasse, så der på den måde i alt blev tretten stammenavne, men her i Johannes' Åbenbaring er Efraim udeladt, hvorimod Josef er nævnt ligesom den anden søn, Manasse. Derudover er Dans stamme ikke nævnt. Så er der kun tolv navne, og så får man 144.000. Alle disse finurligheder giver den opmærksomme læser tegn på, at de 144.000 ikke er bogstavelige israelitter i etnisk forstand.

Men hvad er de så? For at finde ud af det, må vi give os til at lede efter paralleller i Bibelen til dette ejendommelige tal.

Bibelske paralleller til de 144.000

Selve tallet 144.000 har kun én parallel i Bibelen, og det er målene på det ny Jerusalem, som kommer ned på den nye jord i Johannes' Åbenbaring 21, 2, og dens mål er beskrevet i samme kapitels vers 9-21, hvor der er tolv porte med Israels tov stammers navne, og hvor byen er tolv tusind stadier, og hvor muren er 144 alen.

Derfor tror jeg, at de 144.000 er det ny Jerusalems indbyggere.

Johannes' Åbenbaring 14

I Johannes' Åbenbaring 14, 1-5 møder vi så de 144.000 én gang til, og da er de på Zions bjerg, som må være det himmelske Zions bjerg med det ny Jerusalem, men netop på baggrund af hele fremstillingen i kapitel 7 er de at forstå som et symbol - et smukt symbol - på den utallige skare.

Adgangen til det ny Jerusalem

Endvidere er det bemærkelsesværdigt, at de, der har adgang til det ny Jerusalem, er dem, der har vasket deres klæder (Johannes' Åbenbaring 22,14), og det svarer til netop det kendetegn, som den utallige skare har (Johannes' Åbenbaring 7,14). Denne vask er et andet symbolsk udtryk, nemlig for, at disse mennesker har bedt Jesus om at rense dem for deres synder.

Konklusion

De 144.000 har altså antallet til fælles med målene på det ny Jerusalem, og de har skæbne tilfælles med den utallige skare.

Af disse grunde tror jeg, at der på den nye jord er plads til utallige mennesker, som har adgang til det ny Jerusalem.

Jeg håber, at dette var fyldestgørende. Ellers må du skrive igen.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 22.04.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også