21.02.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Omtales Muhammed i Bibelen?

Jeg har en del muslimske venner, og de siger at både Jesus og Moses profeterede om at mohammed ville komme. Er det rigtigt ? Bliver mohammed overhoved nævnt i biblen?

Svar:

Man kan ikke finde navnet Muhammed i Bibelen, og i den kristne tradition er der heller ikke nogen af de bibelske tekster, der tolkes som en forudsigelse af profeten Muhammed. Men derfor kan der godt være nogen, som vil kunne læse noget i Bibelen som en henvisning til Muhammed eller til profeten, sådan som dine muslimske venner vil mene, at både Moses og Jesus taler om Muhammed.

Koranen og Bibelen

Således står der i Koranen, at Guds profeter talte om Muhammed længe før han kom, og at Muhammed er omtalt både i Torahen og i evangeliet. Et andet sted i Koranen står det, at Jesus har sagt at Amhad – et andet navn for profeten Muhammed – vil komme. Men der er ikke en henvisning til, hvor i Bibelen Jesus skulle have sagt dette.

Muslimske teologer vil hævde, at det er jødiske og kristne teologer, der har mistolket Bibelen og at steder som fx Esajas kapitel 42,1-9, og 5. Mosebog kapitel 18 vers 18 og også Johannesevangeliet kapitel 14-16 taler om profetens komme.

Nærlæser man Esajas kapitel 42,1-9 vil man dog se, at det passer på Jesus, og det er da også sådan Matthæusevangeliet tolker det. Det har derfor fået sin opfyldelse med Jesu komme, og henviser ikke til en som senere skal komme.

Hvilken profet taler Moses om?

Er den profet som Moses taler om skal komme efter ham Muhammed eller Jesus? Muslimske teologer vil hævde, at der er flere ligheder mellem Moses og Muhammed end mellem Moses og Jesus. De blev begge født på sædvanlig måde, begge var folkeledere og begge døde i en høj alde. Kristne læser det, som om det er Jesus, der profeteres om, bl.a. fordi Jesus selv siger, at Moses har talt om ham (Johannesevangeliet kapitel 5 vers 46). De første kristne så Jesus som ”den nye Moses” - blot som den, der er større end Moses (Apostlenes Gerninger kapitel 3,22 og Hebræerbrevet kapitel 3, vers 6).

Når det gælder, hvad Jesus har sagt i Johannesevangeliet kapitel 14-16 om, at efter ham skal Talsmanden komme, så taler Jesus her ikke om et andet menneske. Han taler i billeder, og om Guds komme gennem Helligånden. Denne tekst læses af kristne som en forudsigelse af det som skete på Pinsedag, hvor apostlene fyldes med Helligånden kraft.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 21.02.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også