16.12.2005 12:00 Alder: 18 yrs
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Er "rosenkransen" kun for katolikker?

Jeg har for nylig set en rigtig smuk rosenkrans, som de jo bruger i den katolske kirke. Mit spørgsmål lyder, om jeg går imod min egen religion som protestantisk kristen, hvis jeg bærer en rosenkrans? Jeg har ikke tænkt mig at bede rosenkrans-bønnen. Jeg har ofte vendt spørgsmålet i hovedet, og som jeg selv ser det, er der ikke nogle problemer med det, idet de to religioner i store træk minder om hinanden (troen på Jesus). Men er jeg helt forkert på den? For hvis det er imod vores egne principper, vil jeg naturligvis ikke købe en.

Svar:

Hjælpemiddel til at bede

Ja, man kan godt som protestantisk kristen gå med en rosenkrans. I sær hvis man derigennem får hjælp til det, som er tanken med rosenkransen, nemlig at bede enkelt og regelmæssigt. Hvis man vil gå med den bare fordi den er flot, skulle man måske finde sig et andet smykke. For rosenkransen er tænkt som mere end et smykke. Det er ikke rosenkransen i sig selv, der er hverken rigtig eller forkert, men måden den bruges eller ikke bruges på. Den må betragtes som et hjælpemiddel til et bede og en støtte til at bede koncentreret og enkelt.

Jesus-bønnen og Kristus-kransen

Allerede fra kirkens tidligere historie kender vi traditionen med Jesus-bønnen, hvor man gentager de enkle ord ”Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig synder” og mediterer over dem. Rosenkransen kan betragtes som den katolske kirkes svar på Jesus-bønnen og inden for de sidste år er mange protestantiske kristne blevet glade for at bruge Kristuskransen, som den svenske biskop Martin Lønnebo har lavet. Han kalder den selv for en redningskrans for sjælen. Den består af en række perler og til hver perler knytter sig forskellige sider og kristenlivet med dertil svarende bønner og meditationer?

Rosenkransens bøn

De vigtigste elementer i bønnen, der knytter sig til rosenkransen er Fadervor, lovprisningen af Gud, søn og Helligånd og så de steder i Bibelen hvor Maria hilses af Gabriel og Elisabeth, alt sammen noget der er vigtige elementer i enhver kristens liv. Rosenkransen er bygget op af små "temaer", som kan hjælpe til at fokusere på de centrale elementer i vores tro og hengivelse – uanset om vi tilhører den ortodokse, den katolske eller den protestantiske kirke.

Forskellige fromhedstraditioner

Vi tilhører jo ikke forskellige religioner, men forskellige kirkesamfund inden for samme religion. Vi har forskellige fromhedstraditioner men ikke mindst i dag finder mange hjælp i nogle af kirkens gamle fromhedstraditioner. Det gælder bl.a. den enkle og meditative bøn.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 16.12.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også