30.09.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Forfatterprofil

Hvem var de forskellige konger i GT?

Hvem var kong David ? Hvem var kong Saul ? Hvem var salomom ? Hvem var abraham ?

Svar:

1. Abram: (sådan hed han i begyndelsen)var af Sems slægt og blev kaldet af Gud til at rejse til et land, Gud ville vise ham (1. Mosebog kapitel 11 vers 10-26). Derfor rejste Abram fra Ur i Kaldæa ( i det nuværende sydlige Irak) til Kana’ans land – det nuværende Israel ( 1. Mosebog 12,1-3). Gud lovede ham, at i ham, Abram, skulle alle jordens slægter velsignes.

Dette blev muligt, da Jesus blev født i hans familie 2000 år senere. Abram fik navneforandring til Abraham, der betyder ”mange folkeslags fader” fordi mange jøder og milliarder af andre er kommet til tro på Jesus. Men det skyldes også, at han blev stamfader til semitterne som er jøderne og alle de arabiske folkeslag.

2. Kong Saul var Israels første konge – og hørte til den gren af Abrahams efterkommere, som kaldtes Benjamins stamme. Læs om ham i 1. Samuelsbog.

3. Kong David var af Juda stamme og blev den mest kendte af alle Israels konger. Hvis du læser Lukas evangeliets første kapitel, vil du se at både Abraham og David er nævnt. Det er fordi Guds søn blev født ind deres familie. Kong David havde fået et løfte fra Gud om, at hans hus ( dvs. familie) og hans rige skulle bestå til evig tid. ( 2. Samuelsbog kapitel 7 vers 16) Derfor Blev Jesus Kristus født ind i hans familie.

4. Salomon var kong Davids søn. Det var ham der byggede det første tempel i Jerusalem. Du kan læse om dem i Samuelsbøgerne, Kongebøgerne og Krønikebøgerne..


Forfatterprofil

Lagt på nettet 30.09.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også