13.04.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Forfatterprofil

Blev Herodes og Pilatus venner?

Jeg har lige læst afsnittene i bibelen om Jesu lidelse og død, men hvordan kan det egentlig være at Herodes kun er nævnt i Lukasevangeliet? Og hvorfor blev Herodes og Pilatus venner (lukas kap. 23, vers 12)?

Svar:

Det er interessant at lægge mærke til sådan små henkastede bemærkninger. Det minder os om, at der gemmer sig mange baggrunds historier vi ved meget lidt om, bag de begivenheder vi ellers kender ret godt.

Du har ret i, at det kun er evangelisten Lukas (i Lukas evangeliet kapitel 23), der fortæller om Jesu tur til Herodes og tilbage til Pontius Pilatus. Det ved vi ikke hvorfor.

Pilatus

Pontius Pilatus blev i år 26 e. Kr udnævnt til statholder i Judæa og i kraft af sit embede var han en meget magtfuld mand. Han var gift med en slægtning af den romerske kejserfamilie. Det var måske netop derfor, han fik embedet som statholder! Samtiden betragtede ham som en hensynsløs hersker, der gang på gang provokerede jøderne ved at lade hånt om deres love og traditioner.

Men det er på grund af hans korte – ca. fire timers – møde med Jesus, at hans navn er blevet kendt! De fleste kender hans navn og mange bruger udtrykket: Fra Herodes til Pilatus! om det at blive sendt fra den ene til den anden, uden at der bliver taget nogle egentlig beslutninger.

Herodes

Den Herodes, der er tale om, er Herodes Antipas, som var søn af Herodes den Store. Herodes Antipas var efter sin fars død blevet landsfyrste i Galilæa og Peræa, men blev aldrig konge. (se Lukas 3, 1-2) Han er nævnt i Mattæus 14 og Markus 6, 14ff. Kun hos Lukas er han nævnt i lidelseshistorien – vi ved ikke hvorfor! Han havde en borg i Jerusalem.

Et anstrengt forhold mellem Herodes og Pilatus

Den romerske statholder, Pontius Pilatus, var en mægtig mand og tillod sig friheder, som truede Herodes Antipas’ autoritet som landsfyrste, blandt andet på grund af det, der nævnes i Lukas 13, 1. Pilatus havde ladet nogle galilæere dræbe i forbindelse med en offerhandling og optøjer i forbindelse med rygter om, at Pilatus havde brugt penge fra tempelskatten til opførelse af en vandledning. De dræbte var Herodes’ undersåtter, så denne følte sig krænket, og der opstod fjendskab mellem landsfyrsten og statholderen.

Mulig årsag til venskab

Der er andre beretninger, (fra datidens historieskrivere) som tyder på, at Pilatus ved andre lejligheder havde båret sig meget tåbeligt ad overfor befolkningen i Judæa. Der var blevet klaget over ham til kejser Tiberius, der ønskede, at Pilatus skulle forbedre forholdet til jøderne. Han var derfor ikke interesseret i at støde Herodes yderligere.

Herodes var fyrsten, der henrettede Johannes Døber. Han ville gerne møde Jesus ( Lukas 9, 9), som han havde hørt meget om.

Da Pilatus så i forbindelse med forhøret af Jesus, sendte galilæeren, Jesus fra Nazaret, til Herodes blev denne glad både for at se Jesus  men også fordi han følte, at statholderen derved anerkendte hans autoritet som landsfyrste over Galilæa, og han håbede vel derfor at få større politisk indflydelse.

Det er formodentlig årsagen til, at Herodes og Pilatus blev venner fra den dag.

senere... 

Senere henvendte Herodes sig til den sindssyge romerske kejser, Caligula, og bad om at få en kongetitel. I stedet blev han afsat og forvist til Lyon i det nuværende Frankrig. Pilatus siges at have taget sit eget liv…men det er en anden historie! Vi har et andet svar her på JesusNet om Pilatus' liv, hvis det har interesse.

Hvad ved vi om Pilatus´ liv?

Hermed en stor opmuntring til fortsat nysgerrig bibellæsning.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 13.04.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også