08.02.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Kategori: rel-bøn
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Kan jeg bede med tilbagevirkende kraft?

Kan man bede med tilbagevirkende kraft? Gud er jo alvidende og ved derfor om, vi længere ud i fremtiden vil bede for noget i fortiden. F.eks. hvis en er død - giver det så mening her bagefter at bede for, at personen må have taget imod Jeus. Ikke fordi Gud ændrer situationen, men spørgsmålet er om forbøn efter personens død, kan have hjulpet personen før sin død. Kan det lade sig gøre?

Svar:

Ingen opfordringer eller eksempler fra Bibelen

Grundlæggende kan vi nævne alle vore ønsker for Gud. Jeg er heller ikke i tvivl om, at han kan gøre, hvad han vil, men jeg er heller ikke i tvivl om, at her står vi ved noget, som Gud ikke vil. Den overbevisning skyldes ikke klare bibeludsagn om, at Gud aldrig vil gøre sådan, men manglen på udsagn om, at han i nogle tilfælde har gjort sådan. Desuden er der i Bibelen mange opfordringer og advarsler, som tydeligt bygger på, at fortiden ikke kommer igen. Man skal omvende sig, mens tid er. Derfor har jeg ingen frimodighed til selv at bede sådan, og heller ikke til at opfordre andre til at bede om det.

Gud - og hans viden om fremtiden??

Så noterer jeg, at du stiller spørgsmålet på en lidt mere spidsfindig måde, nemlig om Gud nu kan lade sig påvirke af, hvad han ved, vi i fremtiden vil bede om. Og jeg vil svare, at alt kan tænkes, men meget af det, vi kan tænke, er fuldstændig usandsynligt i virkelighedens verden. Jeg kender ikke noget sted i Bibelen, der leder tankerne i den retning. Så det er noget, jeg slet ikke regner med. Modsat kan jeg heller ikke sige, at Gud aldrig nogensinde vil gøre det.

Vi må se i øjnene, at vi kommer til at græde over de uomvendte, ligesom Jesus græd over Jerusalem.

Trøst og håb

Jeg ved godt, at det er svært at tænke på, at nogen går herfra uden tro på Jesus og derfor fortabes. Men for mig er det en trøst, at det ikke er mig, der skal bedømme, om de havde troen. Fredrik Wisløff har sagt, at Gud kan gøre ting i et menneskes sidste øjeblikke, som det ellers tager år at gennemføre. I et menneskes sidste sekunder kan den dørende vende sig til Jesus og blive frelst. Det kan Gud se, men vi kan ikke se det. Fredrik Wisløff understreger også, at mennesker kan have mange ukendte forbedere.

Der vil derfor også blive mange gode overraskelser i paradiset.

Hvis dette spørgsmål knuger dig, så du går med en smerte / angst, vil jeg opfordre dig til at opsøge en erfaren kristen (præst, prædikant, leder eller blot erfaren) for en samtale om dette tunge emne!


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 08.02.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også