18.01.2005 12:00 Alder: 20 yrs

Skrevet af:
Erik Bang

Følte Gud mennesket som en trussel?

Jeg var til de ni læsninger. Der hørte jeg "og Gud Herren sagde: nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt fra ondt. bare det nu ikke rækker hånden ud efter livets træ og spiser og lever evigt" Første mosebog kapitel 3 vers 22. Hvordan kan vi blive som Gud, ved bare at kunne kende godt fra ondt? Er det, det eneste der er forskellen mellem Gud og os? Er Gud bange for mennesket i denne situation, da han siger "bare de ikke spiser af livets træ" . Det er som om at han frygter mennesket, og at de skal blive for mægtige. Kan det virkelig være rigtig? Det er den enste måde jeg kan forstå denne tekst på.

Svar:

Du har ret i, at det umiddelbart kan lyde som en panik-reaktion fra Gud, for at undgå reel konkurrence. Men der er en langt dybere og alvorligere sammenhæng mellem menneskets fald og Guds beslutning om at afskære mennesket fra livets træ (det evige liv).

Oprøret mod Gud og konsekvenserne

Syndefaldet (1. Mosebog kap. 3) er den grundlæggende fortælling om menneskets oprør imod Guds vilje. Slangen fristede Eva til ulydighed dels ved at sætte Guds gode vilje i et dårligt lys (”Har Gud virkelig sagt?”), dels ved at anfægte Guds ord (”Vist skal I ikke dø!”) og dels ved at love guddommelighed (”I bliver som Gud”). Indtil da havde mennesket kun kendt det gode i form af livet i Paradis, hvor alt var godt.

Ved faldet lærte mennesket også det onde at kende: frygten for Gud (”Jeg hørte dig i haven og blev bange”), skammen over sig selv (”de opdagede at de var nøgne”), lukketheden over for hinanden (”de syede figenblade sammen og bandt dem om livet”), at skyde skylden på andre (”Kvinden … gav mig af træet – slangen forledte mig”) – og som konsekvens: bortvisning fra det nære fællesskab med Gud i Paradisets have og til sidst døden. Derfor er syndefaldet hele menneskehedens grundlæggende katastrofe.

Guds plan B

Gud lukker vejen til livets træ, så det faldne menneske ikke kan leve evigt. Mennesket er ikke en trussel imod Gud, men syndens magt i livet er en trussel mod ham og hans plan med hele hans skaberværk. Hvis det faldne menneske kunne leve evigt, så ville mennesket være havnet i en uoprettelige tilstand, hvor det onde til evig tid ville sprede sig. Der ville ikke være noget håb om en ny begyndelse for mennesker.

Så da mennesket faldt trådte Guds plan B i kraft. Mennesket blev givet en ny chance for at få evigt liv i fællesskab med Gud. I Jesus Kristus begynder Gud en helt ny menneskehed (Romerbrevet kap. 5, ves 18), som får genåbnet vejen til evigt liv i kraft af Guds nåde. Det er Ikke en plan, hvor mennesket skal kvalificere sig til det evige liv, men en plan vi skal modtage af Guds nåde.(Gratis) (Romerbrevet kap. 5, vers 15). Jesus er det ”afkom” (det nye menneske), som skal knuse slangens hoved (Satans kraft) (1. Mosebog kap. 3, vers 15). Heraf ser vi, at Gud havde plan B klar allerede da mennesket faldt og vragede hans første plan.

Mennesket er skabt i Guds billede (1. Mosebog kap. 1, vers 26). Vi ligner Gud derved, at vi er skabt til kreativitet (”underlæg jer jorden”) og kærlighed (”Bliv frugtbare og talrige”) under Guds velsignelse.

Før syndefaldet kendte kun Gud til det onde. Efter faldet er det menneskets forbandelse at kende det onde som en stadig fristelse. Men vi kender også nu Guds frelsesplan til evigt liv af Guds nåde.

Jeg håber dette sætter udtrykkene i et andet perspektiv. Ellers er du velkommen til at spørge igen.


Skrevet af:
Erik Bang

Lagt på nettet 18.01.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også