27.05.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Hvad betyder det, at vi skal: "være hellige i gudsfrygt"?

Jeg sidder og arbejder med 2. Kor. kap. 7. Hvad betyder v. 1. At rense sig for al snavs på krop og ånd og være hellige i gudsfrygt? Vil det sige at bekende sine syndere, og bede om tilgivelse?

Svar:

Troens liv

Du er standset ved et vers, som nok hedder vers 1, men som egentlig bedst fungerer som afslutningen på det afsnit, der går forud. (det er jo heller ikke Paulus, der har lavet versinddelingen i Bibelen. Den er faktisk først kommet til en gang i det 16. årh.)

v. 1 lyder: "Da vi nu har disse løfter, mine kære, skal vi rense os selv, for alt snavs på krop og ånd og være hellige i gudsfrygt."

I versene som går forud har Paulus advaret mod de fremmede forkyndere som er kommet til og fået indflydelse på menigheden. På baggrund af den advarsel opfordrer han menigheden i Korinth til at leve det liv ("rense sig") , som de ved troen og dåben er kommet ind i og har begyndt på. Paulus skriver "vi", og tager på den måde sig selv med, som en der også kender til "snavs". Snavs er et billede på det som synd er og gør, og snavset rører ved både krop og sjæl - altså hele menneskelivet.

Guds løfte

Opfordringen kommer på baggrund af Guds løfter, han skriver "da vi nu har disse løfter" - altså de løfter der ligger i det, Gud allerede har givet os - muligheden for tilgivelse. Opfordringen handler om at leve helligt i gudsfrygt. At der står leve forklarer os, at det er en proces han beskriver. Ærefrygt forståes bedst som "i lydighed" - altså noget vi gør, som et svar på det, Gud har sagt eller bedre: gjort. Lydighed bliver et svar på Guds godhed og barmhjertighed.

Opgør med synden

Altså: snavs - synd - er ikke bare enkelthandlinger, men omfatter hele vores liv som mennesker. Men med baggrund i troen og dåben opfordres menigheden i Korinth - og Paulus tager sig selv med - til at gøre op med synden og de misforhold som "de vantro" - eller fremmede forkyndere - har introduceret. Det kan de gøre med udgangspunkt i Guds løfter om selv at ville bo og være hos dem, og det kan de gøre som et svar på den godhed og barmhjertighed og tilgivelse Gud allerede gennem evangeliet har vist dem. Det indebærer også at bekende sin synd og bede om tilgivelse.

En opfordring

Vi kan bruge Paulus opfordring til korintherne som en tilskyndelse til at leve troens og dåbens liv. Det betyder et nej til det, som trækker en anden vej. Et sådant liv tager udgangspunkt i Guds løfter, og det han har gjort for os, og er et svar på hans barmhjertighed mod os.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 27.05.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også