07.01.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Kategori: Helligånden

Skrevet af:
Georg S. Adamsen

Hvad er Guds syv ånder?

Jeg har for nylig læst dette i Åbenbaringsbogen om Guds trone i himlen: "Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der syv brændende fakler - de er Guds syv ånder." (Åb 4,5). Jeg mener at have hørt, at den syvarmede lysestage skal være et symbol på det samme, men forstår ikke helt, hvad er Guds syv ånder?

Svar:

Tak for dit spørgsmål og den opmærksomme læsning af Bibelen, som det er udtryk for.

De syv fakler der brænder med ild foran Herrens trone forklares som 'de syv ånder'. Dette udtryk 'de syv ånder' har Johannes brugt i indledningen til Åbenbaringsbogen i kapitel 1 vers 4: "Fra Johannes til de syv menigheder i provinsen Asien. Nåde være med jer og fred fra ham, som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger"

Der er ikke ret meget, som fortolkerne er enige om. Det gælder også forståelsen af dette udtryk. Jeg anser det nu alligevel for helt sikkert, at det må være Helligånden, som sammen med Faderen og Sønnen er ophav til den nåde og fred, som Johannes her ønsker for dem, der lytter til oplæsningen af Åbenbaringsbogen.

Syvtallet er efter mange fortolkeres opfattelse udtryk for det komplette eller fuldendte. Man kan måske sige, at 'de syv ånder' derfor betyder Den virkelige Ånd eller Den fuldendte eller perfekte Ånd. Med andre ord: Guds hellige Ånd, der som Guds Ånd er evig, guddommelig, fuldendt, osv.

Der er formentlig en sammenhæng til omtalen af syv lamper i Zakarias' Bog kap 4. Det er dog lidt svært at se i den danske oversættelse. Lysestagen og lamperne i Zak 4,2 forklares af en engel, der fortæller Zakarias at det skal betyde: "Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!" (vers 6). Lysestagen med disse lamper synes at være symbol på Helligånden.

Helligåndens opgave er i øvrigt at tage Jesu ord og tale dem til menigheden (Johannes' Åbenbaring 2,7 osv.) og derigennem give liv til dem, der hører. Det er det samme, Jesus siger om Helligånden ifølge Johannesevangeliet (Joh 6,63; 14,26).

Helligånden gør altså mennesker levende ved at virke i dåben (jf. Joh 3,1ff) og i, hvad der bliver forkyndt, og Han vil på dommedag levendegøre dem, der er døde i troen på Gud (se Johannes' Åbenbaring 11,11).

Ja, Helligånden er 'kilderne med det levende vand', som Jesus Kristus vil lede os hen til (7,16f), og 'floden med livets vand' (22,1), som gives os 'gratis', dvs. uden vores fortjeneste, når Jesus kommer igen og Gud vil opfylde alle løfterne fuldt og helt (21,6). Helligånden, det levende vand, gives altså til enhver, der hører og tror på Guds ord og som "Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet" (jf. 22,17).


Skrevet af:
Georg S. Adamsen

Lagt på nettet 07.01.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også