01.07.2003 12:00 Alder: 21 yrs

Skrevet af:
Peter Søes

Giver bogen Fiskerne et rigtigt billede af Indre Mission?

Hvad mener I om bogen Fiskerne? Var Indre Mission virkelig så frygtelige i gamle dage eller er det bare ham, som har skrevet bogen, der har misforstået Indre Mission?

Svar:

Jeg vil gerne kommentere bogen "Fiskerne" lidt. Ekspert på området er jeg ikke - men det er der faktisk en anden, der er. Han hedder Alex Ahrendtsen. Han er cand. mag. i litteratur og religion og har skrevet bogen Indsigt eller fordom. Den handler om, hvordan Indre Mission er blevet fremstillet i dansk litteratur igennem tiden, og der er (selvfølgelig) et grundigt afsnit om Hans Kirk (s 20-50), som især handler om skildringen af IM i "Fiskerne" og i "Daglejerne" (som udkom i 1936, otte år efter "Fiskerne"). Jeg vil meget anbefale dig at få fat i bogen; den kan købes på forlaget samt i en del missionshuse og boghandlere, men du kan også bestille den på biblioteket (hvis de ikke har den hjemme - og det er faktisk mere end muligt, at de har).

Her er mine kommentarer:

1) Hans Kirk var kommunist. Og det er en del af hans marxistiske ideologi, at der er en direkte sammenhæng mellem menneskers økonomiske og sociale kår, og så deres tro. Det er, vil jeg mene, en grov forenkling af virkeligheden, men det er den, der ligger bag, når man i "Fiskerne" - og især i "Daglejerne" iflg. Ahrendtsen - får det indtryk, at det er folks sociale og økonomiske kår, der bestemmer deres religiøse overbevisning.

2) Det ligger også i Hans Kirks kommunistiske ideologi (inspireret af den tyske filosof, Feuerbach), at hvis man kan få bugt med religionen, så vil alle de skønne, spildte kræfter og drømme, som menneskene til ingen nytte vender mod himlen, kunne frigøres og bruges til at skabe en ny og bedre verden på jorden. Og når vi kommer til den sene Hans Kirk (i "Daglejerne" og senere), er der ingen tvivl om, at han har forstået kristendomskritikken i sine bøger som en del af sin politiske kamp for den kommunistiske revolution.

3) Det ligger også i Kirks kommunisme, at han sætter det arbejdende menneske højt - og i hans øjne er IM netop såden en "arbejder-" eller "proletarbevægelse". Men bare vildført, så det er Guds rige og ikke kommunismen, de kæmper for. Og når man i "Fiskerne" - imellem den til tider barske kritik - kan fornemme Kirks kærlighed til disse missionsfolk, så hører det altså med, at netop denne type af mennesker var afgørende for hans eget fremtidshåb.

4) "Fiskerne" er ikke nogen dårlig bog. Den er f.eks. ikke kedelig, og det er egentlig underligt, så stillestående den også ofte er. Litterært er den nybrydende, fordi den ikke bare skildrer én hovedperson men en gruppe (et samfund eller et kollektiv), og den lykkes faktisk med det langt på vej. Men den betjener sig af forenklede menneskeskildringer, og meget af Ahrendtsens bog går da også med at skildre, hvordan Kirk har skabt disse forenklinger.

5) Det betyder også, at "sandhedsværdien" ikke er ret høj, historisk set. Men det er ikke, fordi man ikke - historisk - kan finde eksempler på dømmesyge og bedrevidende missionskvinder eller liderlige, dobbeltmoralske missionærer eller manipulerende præster eller hvad ved jeg. For selvfølgelig kan man det - ligesom man kan finde eksempler på alt muligt andet. Men pointen er for det første, at Hans Kirk IKKE finder eksempler på alt mulig andet - ikke ret tit - og derfor er hans missionsfolk så usympatiske, og mere usympatiske, jo mere indflydelse de har i IM-sammenhæng. Og for det andet er pointen, at Hans Kirks missionsfolk bliver skildret som "typer", groft forenklet, og uden interesse for, hvorfor de selv mener, de tror og handler, som de gør. Selvfølgelig skal deres egen begrundelse behandles kritisk - men den er da mere interessant end Hans Kirks ideologisk bestemte og uhistoriske foklaring om, at det er jordbundens kvalitet og de økonomiske kår, der er den altbestemmende faktor for deres tro og handlen.

6) Jeg føler mig selv i familie med IM - kommer i et missionshus og bliver regnet for missionspræst. Men "Fiskerne" kan godt fungere som øjenåbner for nogle af de "brådne kar" i IMs historie - det kategoriske nej til dans og kortspil, f.eks., og vel fremfor alt den dømmesyge og indspisthed, som jeg såmænd ikke tror har været stærkere i IM end i så mange andre kirkelige miljøer (eller miljøer i det hele taget), men som må bekæmpes som det forrædderi mod evangeliet, som den er, overalt hvor den dukker op.

7) "Fiskerne" er også aktuel på en ny måde. For der finder en lignende forenkling sted i dagspressen hver eneste dag; forestillingen om, at hvis mennesker er fattige, bliver de islamiske terrorister, og hvis man vil bekæmpe den religiøst motiverede terrorrisme, så må man bekæmpe den globale fattigdom. Det er Hans Kirk om igen - og det lukker efter min mening vores øjne for en virkelighed, der er mere sammensat, end vi drømmer om. Men jeg vil da samtidig understrege, at det ikke skal ses som et forsvar for at nedtone kampen mod en mere retfærdig fordeling af ressourcerne, globalt set - og at jeg synes, at regeringens nedskæringer i U-landshjælpen er pinlige, og at jeg som dansker skammer mig over den. Ikke fordi man med U-landshjælp kan forhindre en ny 11. september, men fordi den vestlige verdens overforbrug på den tredje verdens bekostning er et forrædderi mod enhver retfærdighed, som om noget må være under Guds dom.


Skrevet af:
Peter Søes

Lagt på nettet 01.07.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også