07.04.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Helligånden
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Hvilket sprog er tungetale?

Jeg kunne godt tænke mig at vide om tungetale, der ikke kan defineres som noget konkret menneskesprog f.eks hebraisk, tysk, spansk eller amharisk virkelig finder sted, og i så fald, hvilket sprog skulle det så være. Har Gud eller englene deres eget sprog? Findes der også tungetale som kommer fra djævelen?

Svar:

NT omtaler ikke tungetale, der er okkult eller satanisk. Derfor er vi lidt på bar bund. Jeg har selv hørt tungetale, der for mig lød som et ægte sprog; jeg har også hørt tungetale, der for mig lød som lyde, man bare selv lavede (altså ikke som et rigtigt sprog) - men jeg har aldrig selv hørt tungetale, som jeg et øjeblik ville mistænke for at være satanisk. Derimod er der adskillige ydremissionærer og andre, der i mødet med andre religioner, med sort og hvid magi, med okkultisme osv har mødt tungetale, der helt overbevisende var overnaturlig og ikke var til at skelne fra Åndens tungetale, sådan som den omtales i NT - men som lige så tydeligt var dæmonisk drevet.

Satan kan også gøre undere (Matthæusevangeliet 24,24), fx gennem sandsigersker (Apostlenes Gerninger 16,16f). Men det er meget vigtigt så at tilføje, at selv om ikke al tungetale stammer fra Guds Ånd, så kan man ikke derudfra hævde, at al uægte tungetale dermed er dæmonisk! Den kan sagtens være noget rent psykisk, en mere eller mindre overbevisende og mere eller mindre bevidst efterligning. Den kan også stamme fra Guds Ånd som en ægte nådegave, men blot (for det kan alle nådegaver!) forvaltes dårligt og ubibelsk. For heller ikke ægte nådegaver leveres med indbygget garanti imod misbrug. Det er derfor, der er så klare regler i fx Paulus' 1. brev til Korintherne 12-14 om forvaltning af tungetalen.

Hvilket sprog er tungetalen? Det er vanskeligt at svare på. På pinsedagen var det helt klart menneskesprog. Jøder fra andre lande forstod, hvad der blev sagt, på deres eget tungemål. Der er også i dag vidnesbyrd om, at der tales i fjerne sprog og mærkelige dialekter, som genkendes af tilstedeværende som deres eget sprog. Men andre gange kan det sikkert være et himmelsk sprog, som ingen på jorden vil kunne forstå. Paulus siger i sit 1. brev til Korintherne 13,1: "Om jeg så taler med menneskers og engles tunger ..." - og det kunne godt betyde, at tungetale både kan være menneskesprog og et himmelsk sprog.

Fælles for dem begge er, at hvis de lyder offentligt, så skal de "tolkes", altså gentages på dansk, og helst af en anden end den, der taler i tunger. Så nogle kristne i dag skal altså formanes til, at de ikke affejer al tungetale som sværmeri - og andre kristne i dag skal formanes til, at de forvalter tungetalen bibelsk og vogter sig for efterligninger.


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 07.04.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også