25.02.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Gud, Evigheden
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Hvem er Antikrist?

Hvem er Antikrist?

Svar:

Antikrist omtales i Bibelen som en særlig fjende af Gud, som skal fremstå i den sidste tid inden Jesus kommer igen for at dømme verden og genoprette den gode verden Gud oprindelig skabte.

Selve ordet Antikrist bruges kun fire gange i Bibelen og det er kun apostlen Johannes der bruger dette ord. I Johannes' første brev 2,18-22 står der:

"Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.

v19 Fra os er de udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os;

[...]

v22 Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen."

Hvis vi sammenholder med de øvrige steder i Bibelen der også taler om denne fjende, så kan vi se at der er tale om en slags falsk Jesus, een som enten afviser Jesus eller som udgiver sig for at være ham. Det kan man næsten også høre af navnet.

Det fremgår også at Bibelens forfattere ikke kun tænkte på Antikrist som én der engang skulle komme, men som én der allerede var virksom på deres tid. Altså at Antikrist lige så meget er en ånd som det er en bestemt person.

Antikrist er ikke Satan, men det er Satan som står bag Antikrist.

Gennem tiderne har der været gjort mange forsøg på at identificere denne Antikrist. Fx har nogle ment at han kunne være Hitler eller Stalin eller måske Muhammed. Nogle har sågar peget på paven. Men den slags spekulationer skal vi næppe tage seriøst.

Bibelen giver ikke noget klart billede af hvem Antikrist er og præcist hvordan han skal fremstå. Men det ser ud som om at Antikrist skal være en bestemt person som synliggør Satan og hans ondskab, lidt på samme måde som Jesus er en synliggørelse af Gud og hans kærlighed. Han kaldes også "fortabelsens søn", "den lovløse" og "løgneren".

Uanset hvem Antikrist viser sig at være så gør Bibelen det klart at han vil blive tilintetgjort af Jesus selv, den dag han vender tilbage for at udslette ondskaben én gang for alle. Jfr. denne tekst fra 2. Thessalonikerbrev 2,7-10:

"For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes.

v8 Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.

v9 Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere

v10 og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst."


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 25.02.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også