30.03.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Evigheden
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Har vi samme familie på den nye jord?

Er vi i Himmelen / den nye jord sammen i de familier, vi er i på den nuværende jord?

Svar:

Jeg kan desværre ikke besvare dit spørgsmål helt tilfredsstillende, da dette hører til nogle af de mere skjulte ting i Bibelen.

Bibelen taler meget klart om at den verden vi nu lever i skal forgå og at Gud istedet vil skabe en ny himmel og en ny jord (Johannes Åbenbaring 21,1). Bibelen fortæller også flere steder om hvad der IKKE skal være i den nyskabte verden. Johs. Åb. 21.4: "Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet."

Men ellers afslører Bibelen ikke meget om hvordan der skal være i den nye verden. Sikkert fordi enhver beskrivelse alligevel vil overgå vores forstand og derfor blive misforstået.

Bibelen giver os således heller ikke tydeligt svar på om vi på den nye jord skal kunne genkende hinanden og om vi skal skal være sammen med de familier vi tilhører i dag.

Af de steder i Bibelen som berører dit spørgsmål kan jeg nævne Matthæus ev. 22,23-32, hvor Jesus bliver spurgt om hvilken ægtemand den kvinde skal have i himlen som har været gift flere gange. Jesus svarer: "I er på vildspor, for I kender hverken Skrifterne eller Guds magt. I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort, men er som engle i himlen". Denne udtalelse af Jesus er ofte blevet udlagt sådan at i himmelen er de familiemønstre og ægteskaber som vi kender her fra jorden opløst. Personligt tror jeg dog snarere Jesu ord skal udlægges på den måde at på den nye jord skal vi ikke være belemret med nutidens kompromiser og nødløsninger for ægteskabet, men ægteskabet skal i stedet være den fuldkomne livsordning for mænd og kvinder sådan som Gud oprindelig havde tænkt.

En sådan udlægning af Jesu ord stemmer også bedre med den status ægteskabet iøvrigt har i Bibelen. Ægteskabet og dermed familielivet blev indstiftet og grundlagt af Gud selv allerede før syndefaldet og må derfor have været en del af Guds oprindelige plan for vi menneskers liv. Der er intet i Bibelen der tyder på at Gud skulle have ændret sine oprindelige planer.

Igen og igen bruger Bibelen også ægteskabet som et billede på det rette kærlighedsforhold mellem de troende og Jesus i himlen (Efeserbrevet 5,31-32; Johs. Åbenbaring 21,2) Derfor tror jeg personligt at ægteskab og familieliv er een af de få ting vi får lov at tage med på den nye jord. Men jeg kan ikke pege på noget bestemt sted i Bibelen der bekræfter dette eentydigt.

Uanset om den ene eller den anden udlægning er rigtig, så vil der på den nye jord ikke være savn og smerte, men istedet glæde og frihed. Det har vi Guds ord på.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 30.03.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også