12.02.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Bibelen

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Kunne alle dyrene være i Noas ark?

Hvordan kunne alle dyrene være i Noas ark?

Svar:

Der er flere aspekter i dette at "opbevare" alle dyrearter i en periode: Hvor mange dyrearter er der?

Hvordan kunne dyrene holdes i ro og så tæt sammen?

Hvordan kunne Noa have foder nok til hele perioden?

Der er ret forskellige gæt på, hvor mange dyrearter der findes - et skøn er omkring 5.000.000!!! Men alle vandlevende nogle fugle og insekter kan sorteres fra, da de ville kunne overleve oversvømmelse - enten fordi de allerede lever i vand, eller fordi de kan holde sig i luften meget længe. En uforholdsmæssig stor del af de nævnte arter er desuden insekter og andre smådyr, disse vil ikke tage megen plads op, og de vil for en stor del være umulige at undgå at få med sammen med de store dyr og foderet. Alt i alt når man ved en nøje beregning (det bliver vist for detaljeret) frem til, at dyrene godt kunne være i Noas ark. (Prøv i den forbindelse lige at tjekke i Bibelen, hvor stor arken faktisk var!!!)

Et andet aspekt at antallet af dyrearter er, at mange dyrearter ligner hinanden så meget, at det er rimeligt at mene, at de stammer fra samme basisart. Altså at gud skabte basisarterne, og så er der siden kommet større variation, således at vi i dag har flere arter en der var i begyndelsen. Lidt a la med hunden, man kan forestille sig, at gud har skabt en en "basishund". Variationsmuligheden indenfor hunden kender vi jo alle! Desuden er det rimelig at mene, at alle ræve, ulve og lignende også stammer fra denne "basishund". Det vil nedsætte antallet af arter der skulle med i arken ganske drastisk. Der er for eksempel omkring 200 arter af små sorte rovbiller bare i Danmark. man skal være specialist for at kunne se nogen forskel på dem! Med andre ord - så er et tal som 5.000.000 arter i virkeligheden ikke så stort et problem for noas ark.

Hvad angår at holde dyrene sammen og i ro, så ser man dyr fuldstændig ændre adfærd under katastrofer som f. eks. skovbrand. Pludselig kan dyr, der normalt ville æde hinanden, kravle rundt på hinanden for at undslippe eller fordi der kun er få skjulesteder for ilden. Det er som de normale spilleregler sættes ud af kraft. Dyrene kan have æret i en lignende dvaleagtig tilstand på arken. De kan af samme grund have haft mindre behov for føde på turen.

Hvad angår foderet, så er der foretaget beregninger, der viser, at der faktisk var plads til foderet på arken. En anden mulighed er jo også, at gud har sørget for mad undervejs!! Det er ikke så tosset, der var også Ham der lukkede arken før regnen begyndte, og Gud sørgede jo også for mad til sit folk i de 40 år i ørkenen efter israelitterne var vandret ud af Ægypten.

Alt i alt er historien om nas ark troværdig. Et andet vidnesbyrd om sandheden er, at der i omkring 200 forskellige folkeslag og stammer er gamle beretninger om at forfædrene engang overlevede på et skib. Rejsens længde, antallet af mennesker ombord og at oversvømmelsen dækkede hele Jorden indgik endda i de fleste beretninger!!!


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 12.02.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også